Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Link

SPW - Direction générale opérationnelle des Rou...

De Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments - DGO1 is belast met het beheer van het regionale autowegennet en voert technische expertises uit. De DGO1 is verantwoordelijk voor de elektromechanische aspecten (verlichting, verkeerslichten, enz.), de reinheid, het winteronderhoud, de veiligheid en de verkeersregeling op het wegennet onder haar bevoegdheid. Ze bouwt het regionale fietsnetwerk en het RAVeL-netwerk van trage wegen uit en verstrekt logistieke steun aan plaatselijke overheden. Het hoofddoel is een gebruikersvriendelijke openbare ruimte te realiseren als motor van duurzame ontwikkeling.
        

BRRC - Belgian Road Research Centre

The Belgian Road Research Centre (BRRC) is a privately operated public utility research institute created in 1952 by application of a decree-law of 1947 aimed at promoting research in industry.
        

OCW - Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

Het Opzoekingscentrum voor de wegenbouw (OCW) is een private researchinstelling van openbaar nut, in 1952 bij koninklijk besluit opgericht ter uitvoering van een besluitwet van 1947 tot bevordering van de vooruitgang van het onderzoek in de industrie.