Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Document

Nuttige aanwending van bitumineus dakdichtingsmate...

Poster van Wim Van Den Bergh - Cedric Vuye - Frederik Swenters (Artesis Hogeschool Antwerpen)- wegencongres van Luik 2013- thema :Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud;BEHEER VAN HET WEGENPATRIMONIUM IN HET KADER VAN DUURZAME ONTWIKKELING: KEUZE VAN DE WEGOPBOUW
    

Heropbouw van de brug over het Albertkanaal in Vro...

Poster van Stefan Sablon (De Scheepsvaart) - thema:Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud;HERSTEL VAN ONZE KUNSTWERKEN: DE TEGENSTELLING TUSSEN BEPERKTE BUDGETTAIRE MIDDELEN EN HET NOODZAKELIJKE TERUGDRINGEN VAN DE HINDER DOOR WEGENWERKEN
    

Project SPACE : Speed Adaption Control by Self-Exp...

Poster van Carl Van Geem - An Volckaert - Xavier Cocu - Christophe Casse (OCW)- wegencongres van Luik 2013-thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud;VERKEERSVEILIGHEID: DE ROL VAN DE INFRASTRUCTUUR IN HET TERUGDRINGEN VAN HET AANTAL VERKEERSSLACHTOFFERS
    

Een rijsimulatorstudie over het langdurige effect ...

Poster van "Caroline Ariën - Kris Brijs - Ellen M.M. Jongen - Stijn Daniels - Tom Brijs - Geert Wets (IMOB - Universiteit Hasselt) Kris Brijs - Wesley Ceulemans - Giovanni Vanroelen (XIOS Hogeschool Limburg)"- wegencongres van Luik 2013- thema:Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud;VERKEERSVEILIGHEID: DE ROL VAN DE INFRASTRUCTUUR IN HET TERUGDRINGEN VAN HET AANTAL VERKEERSSLACHTOFFERS
    

Afschermende constructies: interactie met de omge...

Poster van Kris Redant (CRR) - Joseph Marra (GDTech) - Luca Felappi (CRM Group) wegencongres van Luik 2013- thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud;VERKEERSVEILIGHEID: DE ROL VAN DE INFRASTRUCTUUR IN HET TERUGDRINGEN VAN HET AANTAL VERKEERSSLACHTOFFERS
    

Selectie en ranking van gevaarlijke wegsegmenten i...

Poster van Kurt Van Hout - Stijn Daniels - Tom Brijs - Elke Hermans - Geert Wets (Universiteit Hasselt) - wegencongres Luik 2013 - thema : Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; VERKEERSVEILIGHEID: DE ROL VAN DE INFRASTRUCTUUR IN HET TERUGDRINGEN VAN HET AANTAL VERKEERSSLACHTOFFERS
    

Methodiek voor toekenning van het getuigschrift vo...

Presentatie van PIETER DE WINNE (AWV) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Beheer / Exploitatie; evaluatie van infrastructuur- en mobiliteitsprojecten
    

Evaluatie van projecten voor de inrichting van weg...

Presentatie van OLIVIER VAN DAMME-Patricia COURANGE (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw - Brussel Mobiliteit) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Beheer / Exploitatie; evaluatie van infrastructuur- en mobiliteitsprojecten
    

Beoordeling van de mobiliteitsplannen

Presentatie van PHILIPPE LORENT (Service public de Wallonie – DGO2.11) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Beheer / Exploitatie; evaluatie van infrastructuur- en mobiliteitsprojecten
    

Inleiding tot evaluatiedoeleinden en –methodes

Presentatie van Prof. CATHY MACHARIS (VUB - MOSI-T) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Beheer / Exploitatie; evaluatie van infrastructuur- en mobiliteitsprojecten
    

Pagina's