Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Document

18.03.2016 - Post-Seoelstudiedag : BWV blikt terug...

Op 18 maart laatstleden hield de Belgische Wegenvereniging (BWV) een studiedag naar aanleiding van het voorbije PIARC-wereldwegencongres in Seoel (2-6 november 2015). Samen met een vijftigtal deelnemers blikte zij terug op de participatie van een aantal Belgische vertegenwoordigers in technische comités van de Wereldwegenvereniging (PIARC) tijdens de werkcyclus 2012-2015. Tevens blikte zij vooruit naar haar toekomst als nationaal comité van PIARC voor België, meer bepaald als doorgeefluik voor de kennis die via de participatie in PIARC wordt vergaard en als klankbordgroep van wat er in de Belgische wegenbranche leeft.
    

Wegen in Wallonië: de geconsolideerde versie van ...

Alle wijzigingen die sinds 2012 zijn ingevoerd, zijn verwerkt in de geconsolideerde versie van het standaardbestek Qualiroutes, die sinds 1 januari 2016 voor alle overheidsopdrachten in Wallonië van toepassing is.
    

Brochure PIARC: Elektronische hulpmiddelen van PIA...

Brochure gepubliceerd door PIARC ter gelegenheid van het Congres in Seoel (2015).
    

Brochure PIARC : Collectieve en individuele lidmaa...

Brochure gepubliceerd door PIARC ter gelegenheid van het Congres in Seoel (2015).
    

Brochure PIARC : Presentatie van de World Road Ass...

Brochure gepubliceerd door PIARC ter gelegenheid van het Congres in Seoel (2015).
    

De rol van luchtgehalte, waterabsorptie en waterge...

Artikel van dr.ir. ANNE BEELDENS (OCW),ir. CLAUDE PLOYAERT (INTER-BETON),ir. LUC RENS (FEBELCEM),ir. PIETER DE WINNE (Afdeling Wegenbouwkunde, AWV, Vlaamse Overheid) Wegencongres van Luik 2013 - thema:Aanlegtechnieken / Mobiliteit;WEGVERHARDINGEN IN BETON: HET BELANG VAN DE BETONSAMENSTELLING VOOR EEN DUURZAME INFRASTRUCTUUR - Panelsessie: Het belang van de betonsamenstelling voor een duurzame en esthetische verharding
    

Pagina's