Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Mechanische prestaties van korrelvormige materialen (natuurlijke, gerecyclede en secundaire) met de cyclische triaxiaalproef

Presentatie van dr Ir. COLETTE GREGOIRE, ir FRANK THEYS, Ir. BERNARD DETHY (Opzoekingscentrumcentrum voor de Wegenbouw) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; bodemonderzoek en gebruik van nieuwe materialen in wegen geotechniek

De cyclische triaxiaalproef is een laboratoriumproef die belastingen van het wegverkeer op ongebonden steenslag in funderingen of onderfunderingen van wegen simuleert. Met deze proef kunnen reversibele moduli worden bepaald voor berekeningen ten behoeve van de dimensionering van wegconstructies, evenals blijvende vervormingen die tot spoorvorming leiden. In een eerste, vier jaar lopend onderzoek werden proeven met constante steundruk verricht op verschillende materalen: kalksteen als referentiemateriaal, betonpuingranulaat en staalslak. Dit onderzoek wordt nu voortgezet met proeven bij variabele steundruk (die meer randvoorwaarden opleggen bij de uitvoering, maar de realiteit beter weergeven) op kalksteen als referentiemateriaal, betonpuingranulaat, en mengpuingranulaat van diverse herkomst. De proeven hebben tot doel de verschillende geteste materialen te classificeren naar reversibele moduli en blijvende vervormingen, en de invloed van het watergehalte op de mechanische prestaties na te gaan.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 13:52

Trefwoorden: