Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

10 jaar behandeling en toepassing van bouwafval met CaO: feedback van ervaringen

Presentatie van MARC RÉGNIER (Tradecowall) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; bodemonderzoek en gebruik van nieuwe materialen in wegen geotechniek

Grondbehandeling met hydraulische bindmiddelen en meer bepaald met kalk is een technologie die inmiddels welbekend is en al heel lang wordt toegepast. Sinds enkele jaren zijn naast verbetering van kleigrond twee specifieke aandachtspunten op de voorgrond getreden. Het gaat daarbij om behoud van natuurlijke hulpbronnen en beperking van de afvoer van onbruikbare reststoffen naar stortplaatsen. Gebleken is dat bijmenging van kalk de mogelijkheid biedt mengsels van steenachtige materialen in een klei-leemmatrix en zeefresten van bouwafval gemakkelijker naar korrelgrootte te scheiden. Daarbij is het de bedoeling de bruikbare steenachtige materialen (aggregaten) af te zonderen en het percentage onbruikbare reststoffen te beperken. De basiseigenschappen van de toegevoegde kalk zorgen er in hoofdzaak voor dat de kleileemfracties die aan het aggregaat kleven, worden afgescheiden. De samenstelling zelf van de te verbeteren materialen, met een groter of kleiner gehalte aan aggregaten, brengt ook mee dat de hoeveelheid bij te mengen kalk moet worden aangepast aan de relatieve hoeveelheid “dehydrateerbare” stoffen. Tevens vergt de behoefte aan een grotere attritiefase een aanpassing van de procedés, zoals het mengen. Naar verluidt zou ook de korrelgrootteverdeling van de kalk moeten worden aangepast aan de afmetingen van de te hydrateren korrels, waarvan de heterogeniteit een fundamenteel kenmerk van bouwafval is. De presentatie zal dus een voorstelling van de procedés omvatten, evenals feedback van ervaringen met groef- en bouwafval en een vooruitblik op te verrichten onderzoek.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 13:45

Trefwoorden: