Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Vooronderzoek naar de mogelijkheden om co2-uitstoot en energie te verminderen in vlaamse asfaltcentrales

Presentatie van Drs. Ing. JOKE ANTHONISSEN, Ing. DORIEN VEN, Ing. ANNE VAN DESSEL,dr. Ing. WIM VAN DEN BERGH (Artesis Hogeschool Antwerpen) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; asfaltverhardingen gericht op duurzame ontwikkeling (deel 2)

In deze studie wordt de invloed van verschillende factoren op de CO2-uitstoot en het energieverbruik ten gevolge van asfaltproductie onderzocht. De impact van materiaaltransport, overkapping van aggregaten, productie bij verlaagde temperatuur, gebruik van asfaltgranulaat, het type brandstof en dergelijke wordt in kaart gebracht. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van vier software-tools: asPECT, DuboCalc, Changer en HA CCT. Voor de berekeningen wordt er zowel gebruik gemaakt van theoretische gegevens als van gegevens uit de praktijk. In deze paper wordt er een overzicht gegeven van de gevonden resultaten en het gebruik en de beperkingen van de vier gebruikte software-tools worden besproken.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 12:02

Trefwoorden: