Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Carbon Free Ways en lage energie asfalt in België

Presentatie van Ir. DIRK VAN TROYEN, Ir. DRIES KEUNEN (Agentschap Wegen en Verkeer) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; beheer van het wegenpatrimonium in het kader van duurzame ontwikkeling: keuze van de wegopbouw

Onder de noemer "Carbon Free-Ways" heeft AWV een pilootproject opgestart waarbij de CO2-uitstoot van een wegeniswerk als gunningscriterium in het bestek wordt opgenomen, naast de prijs. Hiervoor werden twee "tools" ontwikkeld, die op basis van meetbare data een theoretische uitstoot kunnen berekenen. Na voltooiing van het werk wordt, met deze tools, de werkelijke uitstoot berekend. Vergeleken met de uitstoot die de aannemer in zijn offerte heeft opgegeven, kan dit leiden tot een bonus of een refactie. Op deze manier wordt het werken met een lage CO2-emissie op een nieuwe manier gestimuleerd.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

dinsdag, 26 augustus, 2014 - 16:04

Trefwoorden: