Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

De nieuwste reglementaire tools waarmee wegbeheerders de verplaatsingen van verschillende categorieën weggebruikers kunnen organiseren

Presentatie van DENIS HENDRICHS-ANNELIESE HEEREN (Service public fédéral Mobilité et Transports - Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; verkeersveiligheid: de rol van de infrastructuur in het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers

In 2012 werden nieuwe verkeersborden gecreëerd, waardoor er op de lijst van onze officiële catalogus meer dan 200 borden prijken. Deze bijdrage wil op bondige wijze de context weergeven waarin deze nieuwe borden werden ontworpen en kort hun draagwijdte uitleggen, zodat de wegbeheerders de knepen kennen van deze borden.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

dinsdag, 26 augustus, 2014 - 12:37

Trefwoorden: