Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Nieuws

Wereld Wegencongres - ABU DHABI 2019 in beelden

Enkele beelden zijn beter dan een lang verhaal. Bij het volgen van deze links, zullen jullie ondergedompeld worden in de sfeer van het congres van Abu Dhabi.

ABU DHABI 2019 - PIARC Congres | Nuttige informatie

Beste reisgezellen Als voorzitter van het Belgisch nationaal comité van PIARC verheug ik mij u allemaal in Abu Dhabi te ontmoeten. In bijlage bezorgen wij u een door Bénédicte opgestelde nota met wat praktische en nuttige informatie. Zorg ervoor dat u het leest voordat u vertrekt. Vanzelfsprekend hoop ik jullie te zien tijdens onze Belgische avond dd 8.10.2019 in het hotel Aloft. Goeie reis ! Etienne Willame

Gepubliceerd in:

LEUVEN 2021 - Belgische Wegencongres - eerste elementen

Eerste elementen - presentatie door T. Roelants aan de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van BWV op 14 november 2018

Gepubliceerd in:

Handboek voor verkeersveiligheid

Het handboek voor verkeersveiligheid van de World Road Association (PIARC) is nu beschikbaar in het Frans. Het is gratis beschikbaar via de volgende website : https://roadsafety.piarc.org/fr [21.06.2019-hb]

ABU DHABI 2019 - PIARC Congres - Vraag naar het programma !

Programma van het Congres | Verplaatsing : praktische informatie & inschrijvingsformulier

Gepubliceerd in:

Bericht van de voorzitter

Beste vrienden, Internationale samenwerking en kennisuitwisseling zijn een must – vooral voor een klein land als België – om in buitenlandse onderzoeksresultaten te kunnen delen en onze verworven kennis en ervaring wereldwijd uit te dragen. Alleen zo kunnen we in de spits van de technologie op wegengebied blijven. De Belgische wegenbranche heeft dan ook een jarenlange traditie van medewerking in de Wereldvereniging PIARC.

04 - 06.10.2017 - XXIIIe Belgisch Wegencongres in Brussel (SQUARE)

Van 4 tot 6 oktober 2017 maakt de Belgische Vereniging (BWV) met alle professionals die betrokken zijn bij de aanleg, het beheer en de exploitatie van wegen in België – zoals weg- en netbeheerders, aannemers,adviesbureaus en onderzoekscentra – een afspraak voor het XXIIIe BelgischeWegencongresin het SQUARE Meeting Centre te Brussel.

Gepubliceerd in:

BWV was bij ‘het Salon des Mandataires op 16 en 17 februari 2017’ (Wex – Marche en Famenne) aanwezig

Onze vereniging heeft de stand van het Opzoekingcentrum voor de Wegenbouw (OCW) en van de Waalse Federatie van Aannemers van Wegenwerken (FWEV) gedeeld - ideale plaats om bij de Waalse actoren het Belgisch Wegencongres 2017 te promoteren.

Gepubliceerd in:

Heet van de naald uit Abu Dhabi – PIARC-commissies

Het Executive Committee van de World Road Association (PIARC) heeft op 28.02.2017 in Abu Dhabi de drie Belgische kandidaturen goedgekeurd.

Gepubliceerd in:

Een Belg voorzitter van PIARC

Wij hebben het goede nieuws vernomen dat onze voorzitter tot voorzitter van de World Road Association (PIARC) is benoemd tijdens de vergadering van de PIARC-Council op donderdag 22 september 2016 in Kaapstad (Zuid-Afrika). In de komende weken, en meer bepaald tijdens de vergaderingen op 4.10, zal Claude ons meer vertellen over wat dit voorzitterschap voor België betekent. publicatie: 23.09.2016

Pagina's