Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Nieuws

Bericht van de voorzitter

Beste vrienden, Internationale samenwerking en kennisuitwisseling zijn een must – vooral voor een klein land als België – om in buitenlandse onderzoeksresultaten te kunnen delen en onze verworven kennis en ervaring wereldwijd uit te dragen. Alleen zo kunnen we in de spits van de technologie op wegengebied blijven. De Belgische wegenbranche heeft dan ook een jarenlange traditie van medewerking in de Wereldvereniging PIARC.

04 - 06.10.2017 - XXIIIe Belgisch Wegencongres in Brussel (SQUARE)

Van 4 tot 6 oktober 2017 maakt de Belgische Vereniging (BWV) met alle professionals die betrokken zijn bij de aanleg, het beheer en de exploitatie van wegen in België – zoals weg- en netbeheerders, aannemers,adviesbureaus en onderzoekscentra – een afspraak voor het XXIIIe BelgischeWegencongresin het SQUARE Meeting Centre te Brussel.

Gepubliceerd in:

BWV was bij ‘het Salon des Mandataires op 16 en 17 februari 2017’ (Wex – Marche en Famenne) aanwezig

Onze vereniging heeft de stand van het Opzoekingcentrum voor de Wegenbouw (OCW) en van de Waalse Federatie van Aannemers van Wegenwerken (FWEV) gedeeld - ideale plaats om bij de Waalse actoren het Belgisch Wegencongres 2017 te promoteren.

Gepubliceerd in:

Heet van de naald uit Abu Dhabi – PIARC-commissies

Het Executive Committee van de World Road Association (PIARC) heeft op 28.02.2017 in Abu Dhabi de drie Belgische kandidaturen goedgekeurd.

Gepubliceerd in:

Een Belg voorzitter van PIARC

Wij hebben het goede nieuws vernomen dat onze voorzitter tot voorzitter van de World Road Association (PIARC) is benoemd tijdens de vergadering van de PIARC-Council op donderdag 22 september 2016 in Kaapstad (Zuid-Afrika). In de komende weken, en meer bepaald tijdens de vergaderingen op 4.10, zal Claude ons meer vertellen over wat dit voorzitterschap voor België betekent. publicatie: 23.09.2016

Wegen in Wallonië: de geconsolideerde versie van Qualiroutes is verschenen

Alle wijzigingen die sinds 2012 zijn ingevoerd, zijn verwerkt in de geconsolideerde versie van het standaardbestek Qualiroutes, die sinds 1 januari 2016 voor alle overheidsopdrachten in Wallonië van toepassing is.

Nieuwe PIARC documenten

Ter gelegenheid van het Congres in Seoel heeft PIARC verschillende documenten in de drie omgangstalen van de vereniging gepubliceerd.

Gepubliceerd in:

Eerbetoon van PIARC aan Pierre Schmitz

Ik ben zeer verheugd u te kunnen meedelen dat Pierre Schmitz tijdens de recente vergadering van het uitvoerend comité van PIARC in Seoel tot erelid van deze vereniging is benoemd.

Gepubliceerd in:

een nieuw, uitgebreid Bureau gevormd op 8 september 2014

Naar aanleiding van de Raad van Bestuur op 8 september 2014 is een nieuw, uitgebreid Bureau gevormd, met de volgende samenstelling: Voorzitter: Claude Van Rooten (OCW) / Ondervoorzitters: Tom Roelants (AWV) en Bernard Cornez (BFAW) / Secretaris: Paul Plak (Studiebureau Agora) / Penningmeester: Philippe Lemoine (SPW) / Afgevaardigde voor het Congres: Philippe Barette (GOB Brussel Mobiliteit).

Gepubliceerd in:

PIARC huldigt Daniël Verfaillie

Ik ben trots te mogen meedelen dat onze collega Daniël Verfaillie tijdens een recente vergadering van het Uitvoerend Comité van de Wereldwegenvereniging PIARC in Chili benoemd is tot Erelid van deze vereniging.

Gepubliceerd in:

Pagina's