Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Uitrusting

Doorgaand gewapend beton: nieuwe ontwikkelingen vo...

Presentatie van Ir. LUC RENS-Ir. PIETER DE WINNE-dr. Ir. ANNE BEELDENS (FEBELCEM-Afdeling Wegenbouwkunde, Vlaamse overheid-Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; beheer van het wegenpatrimonium in het kader van duurzame ontwikkeling: keuze van de wegopbouw
    

Carbon Free Ways en lage energie asfalt in België

Presentatie van Ir. DIRK VAN TROYEN, Ir. DRIES KEUNEN (Agentschap Wegen en Verkeer) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; beheer van het wegenpatrimonium in het kader van duurzame ontwikkeling: keuze van de wegopbouw
    

Vervangen van de twee klein-eiland bruggen door ee...

Presentatie van PIERRE BAESENS (MRBC - Brussel Mobiliteit - Cellule Ouvrages d'Art) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; herstel van onze kunstwerken: de tegenstelling tussen beperkte budgettaire middelen en het noodzakelijke terugdringen van de hinder door wegenwerken
    

Heraanleg van de verkeerswisselaar te lummen - bou...

Presentatie van Ir. PAUL MEEKELS - Ir. ROB SOMERS - Ir. ANNELIES DE CORTE (Afdeling Expertise Beton en Staal - dep. MOW) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; herstel van onze kunstwerken: de tegenstelling tussen beperkte budgettaire middelen en het noodzakelijke terugdringen van de hinder door wegenwerken
    

Renovatie en uitbreiding van de kunstwerken die er...

Presentatie van ABDU AYDOGDU (SPW - DGO1 – Direction des Routes de Liège) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; herstel van onze kunstwerken: de tegenstelling tussen beperkte budgettaire middelen en het noodzakelijke terugdringen van de hinder door wegenwerken
    

Veiligheidsaudits en inspecties in Wallonië

Presentatie van Ir. DIDIER ANTOINE (SPW - DGO1 – Direction de la Sécurité des infrastructures routières) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; verkeersveiligheid: de rol van de infrastructuur in het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers
    

Bomen langs wegen en verkeersveiligheid

Presentatie van CHANTAL PRADINES (Cabinet All(i)ée. Expert auprès du Conseil de l'Europe ) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; verkeersveiligheid: de rol van de infrastructuur in het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers
    

Behandeling van zijdelingse obstakels

Presentatie van Ing. LIONEL VOOS (SPW - DGO1 – Direction de la Sécurité des infrastructures routières) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; verkeersveiligheid: de rol van de infrastructuur in het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers
    

Handboek afschermende constructies

Presentatie van Ir. arch BART JANSSENS,DRIES KEUNEN, Ir. VEERLE SCHOUTTEET, Ir. EVA VAN DEN BOSSCHE-KRIS REDANT-ROBERT PEETERS (Agentschap Wegen en Verkeer-Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw-Departement Mobiliteit en Openbare Werken) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; verkeersveiligheid: de rol van de infrastructuur in het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers
    

Oversteekplaatsen voor voetgangers op tramsporen: ...

Presentatie van ISABELLE CHALANTON - BENOIT DUPRIEZ - FRANCOISE GODART - RAPHAËL GERARD -AMAL KAMMACHI (IBSR - Brussel Mobiliteit – STIB) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; verkeersveiligheid: de rol van de infrastructuur in het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers
    

Pagina's