Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Uitrusting

Prioriteringsinstrument voor kandidaat-projecten

Presentatie van Laurent DONATO (Service public de Wallonie – DGO1.12) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; beheer van het wegenpatrimonium in het kader van duurzame ontwikkeling: welke politiek voor het onderhoud?
    

PMS voor het vlaams autosnelwegennetwerk

Presentatie van Ir. MARGO BRIESSINCK, Ir. DIRK VAN TROYEN (Afdeling Wegenbouwkunde, Vlaamse overheid) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; beheer van het wegenpatrimonium in het kader van duurzame ontwikkeling: welke politiek voor het onderhoud?
    

Welk onderhoudsbeleid in de context van de duurzam...

Presentatie van Ir. AGNÈS CALBERG (SPW-DGO1 – Département du réseau du Hainaut et du Brabant wallon) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; beheer van het wegenpatrimonium in het kader van duurzame ontwikkeling: welke politiek voor het onderhoud?
    

Verkeersmanagement van de kruispunten langs de tra...

Presentatie van Ingenieur JACQUES BERTRAND-Ir. JACQUES ROLLUS-Ingenieur HES PIERRE TACHERON (SRWT-SPW-DGO1 – Direction des équipements électromécaniques de Liège-Transitec) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; hoe kan its ons helpen om het verkeer veiliger en vlotter te maken?
    

Filebeveiligingssystemen bij wegenwerken

Presentatie van Ir. NELE GHEYSENS (Vlaamse overheid - AWV - Elektromechanica en Telematica) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; hoe kan its ons helpen om het verkeer veiliger en vlotter te maken?
    

Gebruik van its bij de noodplanning van de Brussel...

Presentatie van MSc BRECHT DEBUSSCHERE (Operationeel Manager Mobiliteitscentrum Mobiel Brussel - Brussels Hoofdstedelijk Gewest) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; hoe kan its ons helpen om het verkeer veiliger en vlotter te maken?
    

Verkeersmanagement op de noordelijke ring van Luik

Presentatie van Denis CORNET (Service public de Wallonie – DGO1.23) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; hoe kan its ons helpen om het verkeer veiliger en vlotter te maken?
    

Heat Exchanging Asphalt Layers studie naar de impl...

Presentatie van IAN SEVERINS, dr. Ing. CEDRIC VUYE, dr. Ing. WIM VAN DEN BERGH (Artesis Hogeschool Antwerpen) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; beheer van het wegenpatrimonium in het kader van duurzame ontwikkeling: keuze van de wegopbouw
    

Hoe de meest duurzame en stilste verharding kiezen...

Presentatie van BARBARA VANHOOREWEDER, MARGO BRIESSINCK, PIETER DE WINNE-JEROEN LAVRIJSEN (Wegenbouwkunde; Agentschap Wegen en Verkeer; Vlaamse Overheid-Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu&Gezondheid; Departement Leefmilieu, Natuur en Energie;Vlaamse Overheid) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; beheer van het wegenpatrimonium in het kader van duurzame ontwikkeling: keuze van de wegopbouw
    

Fotokatalyse: de luchtzuiverende weg

Presentatie van Prof. Dr. Ir. ANNE BEELDENS, Dr. Ir. ELIA BOONEN (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW)) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; beheer van het wegenpatrimonium in het kader van duurzame ontwikkeling: keuze van de wegopbouw
    

Pagina's