Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Uitrusting

Een rijsimulatorstudie over het langdurige effect ...

Poster van "Caroline Ariën - Kris Brijs - Ellen M.M. Jongen - Stijn Daniels - Tom Brijs - Geert Wets (IMOB - Universiteit Hasselt) Kris Brijs - Wesley Ceulemans - Giovanni Vanroelen (XIOS Hogeschool Limburg)"- wegencongres van Luik 2013- thema:Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud;VERKEERSVEILIGHEID: DE ROL VAN DE INFRASTRUCTUUR IN HET TERUGDRINGEN VAN HET AANTAL VERKEERSSLACHTOFFERS
    

Afschermende constructies: interactie met de omge...

Poster van Kris Redant (CRR) - Joseph Marra (GDTech) - Luca Felappi (CRM Group) wegencongres van Luik 2013- thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud;VERKEERSVEILIGHEID: DE ROL VAN DE INFRASTRUCTUUR IN HET TERUGDRINGEN VAN HET AANTAL VERKEERSSLACHTOFFERS
    

Selectie en ranking van gevaarlijke wegsegmenten i...

Poster van Kurt Van Hout - Stijn Daniels - Tom Brijs - Elke Hermans - Geert Wets (Universiteit Hasselt) - wegencongres Luik 2013 - thema : Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; VERKEERSVEILIGHEID: DE ROL VAN DE INFRASTRUCTUUR IN HET TERUGDRINGEN VAN HET AANTAL VERKEERSSLACHTOFFERS
    

Openbare verlichting en verkeersveiligheid Comprom...

Presentatie van Ing. JOCELYNE STOMMEN en Ir. NICOLAS LEROY (Service public de Wallonie – DGO1.33) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; licht en verkeersveiligheid. hoe draagt licht bij tot de veiligheid van onze wegen? wat zijn de voor- en nadelen?
    

Lichtindruk en veiligheidsgevoel verbonden aan ope...

Presentatie van BÉNÉDICTE COLLARD (Sibelga) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; licht en verkeersveiligheid. hoe draagt licht bij tot de veiligheid van onze wegen? wat zijn de voor- en nadelen?
    

Lichtvisie voor Vlaamse autosnelwegen

Presentatie van Ir. ERIK DE BISSCHOP-Ir. EVA VAN DEN BOSSCHE-Ir. ETHEL CLAEYSSENS (adviseur-ingenieur Wegverlichting en signalisatie - afdelingshoofd-directeur-ingenieur Vlaamse Overheid,AWV – Expertise Verkeer en Telematica) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; licht en verkeersveiligheid. hoe draagt licht bij tot de veiligheid van onze wegen? wat zijn de voor- en nadelen?
    

Openbare verlichting: Uitdoven of beheren?

Presentatie van RAOUL LORPHÈVRE (R-Tech) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; licht en verkeersveiligheid. hoe draagt licht bij tot de veiligheid van onze wegen? wat zijn de voor- en nadelen?
    

Optimalisatie van het beheer van elektro-mechanisc...

Presentatie van Ir. DENIS CORNET (Service public de Wallonie – DGO1.23) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; beheer van het wegenpatrimonium in het kader van duurzame ontwikkeling: welke politiek voor het onderhoud?
    

Patrimoniumbeheer illustratie van de complexiteit ...

Presentatie van CHRISTOPHE CASSE,CARL VAN GEEM-KARIN DIEDERIKS (Belgian Road Research Centre - KOAC•NPC) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; beheer van het wegenpatrimonium in het kader van duurzame ontwikkeling: welke politiek voor het onderhoud?
    

Prioriteringsinstrument voor kandidaat-projecten

De DGO1 van de SPW (leader : Stéphane Guisse) heeft een werkgroep opgericht betreffende het onderhoud van het Waals gewestelijk wegennet (met inbegrip van de autosnelwegen). Burgerlijke bouwkunde en elektromechanica zijn de aspecten die door de groep behandeld worden. De hoofddoelstellingen die voor deze groep bepaald werden, kunnen als volgt samengevat worden:
    

Pagina's