Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Post-Seoelstudidag 18.03.2016

18.03.2016 - Post-Seoelstudiedag : BWV blikt terug...

Op 18 maart laatstleden hield de Belgische Wegenvereniging (BWV) een studiedag naar aanleiding van het voorbije PIARC-wereldwegencongres in Seoel (2-6 november 2015). Samen met een vijftigtal deelnemers blikte zij terug op de participatie van een aantal Belgische vertegenwoordigers in technische comités van de Wereldwegenvereniging (PIARC) tijdens de werkcyclus 2012-2015. Tevens blikte zij vooruit naar haar toekomst als nationaal comité van PIARC voor België, meer bepaald als doorgeefluik voor de kennis die via de participatie in PIARC wordt vergaard en als klankbordgroep van wat er in de Belgische wegenbranche leeft.