Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

22st Belgisch Wegencongres - Luik 2013

Verkeersmanagement van de kruispunten langs de tra...

Presentatie van Ingenieur JACQUES BERTRAND-Ir. JACQUES ROLLUS-Ingenieur HES PIERRE TACHERON (SRWT-SPW-DGO1 – Direction des équipements électromécaniques de Liège-Transitec) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; hoe kan its ons helpen om het verkeer veiliger en vlotter te maken?
    

Filebeveiligingssystemen bij wegenwerken

Presentatie van Ir. NELE GHEYSENS (Vlaamse overheid - AWV - Elektromechanica en Telematica) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; hoe kan its ons helpen om het verkeer veiliger en vlotter te maken?
    

Gebruik van its bij de noodplanning van de Brussel...

Presentatie van MSc BRECHT DEBUSSCHERE (Operationeel Manager Mobiliteitscentrum Mobiel Brussel - Brussels Hoofdstedelijk Gewest) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; hoe kan its ons helpen om het verkeer veiliger en vlotter te maken?
    

Verkeersmanagement op de noordelijke ring van Luik

Presentatie van Denis CORNET (Service public de Wallonie – DGO1.23) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; hoe kan its ons helpen om het verkeer veiliger en vlotter te maken?
    

Heat Exchanging Asphalt Layers studie naar de impl...

Presentatie van IAN SEVERINS, dr. Ing. CEDRIC VUYE, dr. Ing. WIM VAN DEN BERGH (Artesis Hogeschool Antwerpen) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; beheer van het wegenpatrimonium in het kader van duurzame ontwikkeling: keuze van de wegopbouw
    

Hoe de meest duurzame en stilste verharding kiezen...

Presentatie van BARBARA VANHOOREWEDER, MARGO BRIESSINCK, PIETER DE WINNE-JEROEN LAVRIJSEN (Wegenbouwkunde; Agentschap Wegen en Verkeer; Vlaamse Overheid-Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu&Gezondheid; Departement Leefmilieu, Natuur en Energie;Vlaamse Overheid) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; beheer van het wegenpatrimonium in het kader van duurzame ontwikkeling: keuze van de wegopbouw
    

Fotokatalyse: de luchtzuiverende weg

Presentatie van Prof. Dr. Ir. ANNE BEELDENS, Dr. Ir. ELIA BOONEN (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW)) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; beheer van het wegenpatrimonium in het kader van duurzame ontwikkeling: keuze van de wegopbouw
    

Doorgaand gewapend beton: nieuwe ontwikkelingen vo...

Presentatie van Ir. LUC RENS-Ir. PIETER DE WINNE-dr. Ir. ANNE BEELDENS (FEBELCEM-Afdeling Wegenbouwkunde, Vlaamse overheid-Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; beheer van het wegenpatrimonium in het kader van duurzame ontwikkeling: keuze van de wegopbouw
    

Carbon Free Ways en lage energie asfalt in België

Presentatie van Ir. DIRK VAN TROYEN, Ir. DRIES KEUNEN (Agentschap Wegen en Verkeer) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; beheer van het wegenpatrimonium in het kader van duurzame ontwikkeling: keuze van de wegopbouw
    

Vervangen van de twee klein-eiland bruggen door ee...

Presentatie van PIERRE BAESENS (MRBC - Brussel Mobiliteit - Cellule Ouvrages d'Art) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; herstel van onze kunstwerken: de tegenstelling tussen beperkte budgettaire middelen en het noodzakelijke terugdringen van de hinder door wegenwerken
    

Pagina's