Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

22st Belgisch Wegencongres - Luik 2013

Voor een vlotter goederentransport op de weg

Presentatie van Ir. YVES DECOENE (Road Federation Belgium) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; integratie van de wegennetwerken met de andere middelen va vervoer in de regionale schaal
    

Vooronderzoek naar de mogelijkheden om co2-uitstoo...

Presentatie van Drs. Ing. JOKE ANTHONISSEN, Ing. DORIEN VEN, Ing. ANNE VAN DESSEL,dr. Ing. WIM VAN DEN BERGH (Artesis Hogeschool Antwerpen) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; asfaltverhardingen gericht op duurzame ontwikkeling (deel 2)
    

Proxiparking en parkingbeheer

Presentatie van JEAN VERHEYEN (ProxiParking) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; mobiliteitsraadgevers bijeenkomst:tijdsindeling van het wegennet en/of onderlinge verdeling van parkeerplaatsen - denkpistes voor een ruimte optimalisatie
    

Optimalisering openbare ruimte voor openbaar vervo...

Presentatie van CLAUDE ROBIN (TEC Hainaut) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; mobiliteitsraadgevers bijeenkomst:tijdsindeling van het wegennet en/of onderlinge verdeling van parkeerplaatsen - denkpistes voor een ruimte optimalisatie
    

Multimodaal delen

Presentatie van JOHAN BULLIJNCK (De Lijn) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; mobiliteitsraadgevers bijeenkomst:tijdsindeling van het wegennet en/of onderlinge verdeling van parkeerplaatsen - denkpistes voor een ruimte optimalisatie
    

Naar een optimaal gebruik van de openbare ruimte i...

Presentatie van Patricia COURANGE-Olivier VAN DAMME (Brussel Mobiliteit - Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; mobiliteitsraadgevers bijeenkomst:tijdsindeling van het wegennet en/of onderlinge verdeling van parkeerplaatsen - denkpistes voor een ruimte optimalisatie
    

Het belang van kleeflagen en van hechting tussen l...

Presentatie van Dr ALEXANDRA DESTREE, Dr Ir. JOËLLE DE VISSCHER,Ir. PIERRE-PAUL BRICHANT, Dr ANN VANELSTRAETE (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit ; asfaltverhardingen gericht op duurzame ontwikkeling (deel 1)
    

Validatie van prestatieproeven voor dunne toplagen...

Presentatie van JOËLLE DE VISSCHER, KATLEEN DENOLF,ALEXANDRA DESTRÉE, ANN VANELSTRAETE,STEFAN VANSTEENKISTE, NATHALIE PIÉRARD (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit ; asfaltverhardingen gericht op duurzame ontwikkeling (deel 1)
    

Stille dunne toplagen: proefproject N19 Kasterlee

Presentatie van Ir. BARBARA VANHOOREWEDER-Ir. ANNELEEN BERGIERS, dr. LUC GOUBERT (AWV - OCW-CRR) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema:Aanlegtechnieken / Mobiliteit ; asfaltverhardingen gericht op duurzame ontwikkeling (deel 1)
    

Standaardstructuren voor asfaltverhardingen

Presentatie van Ir. MARGO BRIESSINCK (Afdeling Wegenbouwkunde, Vlaamse overheid) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema:Aanlegtechnieken / Mobiliteit ; asfaltverhardingen gericht op duurzame ontwikkeling (deel 1)
    

Pagina's