Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

22st Belgisch Wegencongres - Luik 2013

Invloed van rekeningrijden op de toestand van het ...

Presentatie van Ir. MARGO BRIESSINCK (Afdeling Wegenbouwkunde, Vlaamse overheid) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Beheer / Exploitatie; tolwegen: ervaringen en toekomstperspectieven
    

Viapass, het project voor wegbeprijzing van Vlaand...

Presentatie van Dhr. HEDWIG VAN DER BORGHT (Secretaris-generaal Departement Financiën en Begroting, Vlaamse Overheid) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Beheer / Exploitatie; tolwegen: ervaringen en toekomstperspectieven
    

Trage wegen

Presentatie van SARAH VAN GEIT (Provincie Vlaams-Brabant) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; zachte weggebruikers. actieve weggebruikers, het verkeer van de toekomst: voetgangers en fietsers als actoren van de mobiliteit van morgen
    

Het delen van de openbare ruimte: voor verhoogde v...

Presentatie van Ir. CHANTAL JACOBS (Service public de Wallonie – DGO1.76) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; zachte weggebruikers. actieve weggebruikers, het verkeer van de toekomst: voetgangers en fietsers als actoren van de mobiliteit van morgen
    

Het gebruik van trillingsmeetfietsen om de kwalite...

Presentatie van JAN PELCKMANS-BRUNO COESSENS (Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse overheid - Fietsersbond) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; zachte weggebruikers. actieve weggebruikers, het verkeer van de toekomst: voetgangers en fietsers als actoren van de mobiliteit van morgen
    

Toepassing van tweelaags doorgaand gewapend beton ...

Presentatie van Ir. NIELS GROENEN-Ir. YVES DUGAUQUIER-Ir. LUC RENS-Ir. STEVEN SCHAERLAEKENS (AWV - OCCN-CRIC - FEBELCEM - HOLCIM) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; wegverhardingen in beton: het belang van de betonsamenstelling voor een duurzame infrastructuur
    

Casestudie A14 (E17): heraanleg wegvak Zwijnaarde-...

Presentatie van Ir. FILIP COVEMAEKER-Ir. GORIK DE KOKER-Ir. YVES DUGAUQUIER-Ir. LUC RENS (TRBA - AWV - CRIC-OCCN - FEBELCEM) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; wegverhardingen in beton: het belang van de betonsamenstelling voor een duurzame infrastructuur
    

Wegenisbeton: de weg naar certificatie

Presentatie van Ir. MARGO BRIESSINCK, Ir. PIETER DE WINNE-dr. Ir. ANNE BEELDENS-Ir. LUC RENS (Afdeling Wegenbouwkunde, Vlaamse overheid-Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw - FEBELCEM) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; wegverhardingen in beton: het belang van de betonsamenstelling voor een duurzame infrastructuur
    

Een vergelijking van de voorschriften voor betonve...

Presentatie van NATHALIE BALFROID-VINCENT HELMUS-MARGO BRIESSINCK (FEBELCEM - SPW - DGO1 – Direction de la Recherche et du Contrôle routier-Afdeling wegenbouwkunde, Vlaamse Overheid) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; wegverhardingen in beton: het belang van de betonsamenstelling voor een duurzame infrastructuur
    

Zone 30 in Schaarbeek. Een globale oplossing voor ...

Presentatie van Benoît VELGHE (Gemeente Schaerbeek) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; grote steden. toestand van de verschillende vervoersmiddelen en van hun onderlinge relaties
    

Pagina's