Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Ledenbijeenkomst

2806.2019 - Werfbezoek A7 (Bergen)

Omwille van de evolutie in de planning van de werf, zal het niet mogelijk om de uitvoering van het doorgaand gewapend beton noch de interessante uitvoeringsfasen van de werf te zien op dinsdag 28 mei a.s. Daarom werd, in overleg met de Service Public de Wallonie en de betrokken aannemers, besloten om het werfbezoek te verplaatsen naar vrijdag 28 juni in de voormiddag. Gezien het succes is er ook een nieuwe ontmoetingsplaats (in het Vander Valk Hotel in Bergen en niet in het restaurant La Planche zoals oorspronkelijk voorzien). Hierbij vindt u het aangepaste programma.

Evenement Categorie:


Datum:

Van: 
28 jun 2019
Tot: 
28 jun 2019

14.11.2018 - voormiddag - workshop Winterberijdbaarheid (OCW Sterrebeek)

Nu de weersomstandigheden steeds extremer worden, is het meer dan ooit nodig om zich goed op de winter voor te bereiden. Om u daarbij te helpen, organiseert de Belgische Wegenvereniging (BWV) een workshop over winterberijdbaarheid. Deze voormiddag biedt de betrokken actoren de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen over ervaringen en goede praktijken. Deelname is GRATIS.

Evenement Categorie:


Datum:

Van: 
14 nov 2018
Tot: 
14 nov 2018

9.11.2018 - WERFBEZOEK - Aanleg van de ontsluitingsweg van Couvin (E420-N5) in tweelaags doorgaand gewapend beton

Dit bezoek is een gezamenlijke organisatie SPW - Febelcem/Eupave - BWV. Het programma, de praktische informatie en het inschrijvingsformulier vindt u in bijlage.

Evenement Categorie:


Datum:

Van: 
9 nov 2018
Tot: 
9 nov 2018

27.02.2018 - Contact- en overlegdag (OCW Sterrebeek)

Contactdag tussen de leden en de Belgische vertegenwoordigers in de PIARC-technische comités. PROGRAMMA IN BIJLAGE.

Evenement Categorie:


Datum:

Van: 
27 feb 2018
Tot: 
27 feb 2018

26.04.2017 - 13u00 - Bezoek van de bouwplaats in het Woluwedal

De BWV knoopt weer aan op de traditie en organissert op 26.04.2017 een ontmoetingsdag.

Evenement Categorie:


Datum:

Van: 
26 apr 2017
Tot: 
26 apr 2017

11.09.2015 - Bezoek aan de bouwplaats op de A11 (Westkapelle - Brugge)

Zoals eerder vermeld organiseert de BWV op 11 september ek. een ontmoetingsdag voor haar leden.

Evenement Categorie:


Datum:

Van: 
11 sep 2015
Tot: 
11 sep 2015

21.04.2015 – Ontmoetingsdag (Couvin)

Zoals eerder vermeld organiseert de BWV op 21 april ek. een ontmoetingsdag voor haar leden. Bij deze gelegenheid worden de deelnemers ’s morgens uitgenodigd door de DGO1 van het SPW om de werkzaamheden aan de ring rond Couvin te bezoeken. Na de lunch, zal de Raad van bestuur en de Algemene vergadering van de Vereniging plaatsvinden.

Evenement Categorie:


Datum:

Van: 
21 apr 2015
Tot: 
21 apr 2015

31 mei 2013 - Technische bezoeken (Boirs en Lanaken)

De BWV knoopt weer aan op de traditie en organiseert op 31 mei aanstaande op de grens van de provincies Limburg en Luik een ontmoetingsdag. Zorg dat u erbij bent!

Evenement Categorie:


Datum:

Van: 
31 mei 2013
Tot: 
31 mei 2013

6 juli 2011 : Heraanleg van autosnelweg E17 te Zwijnaarde

Op 6 juli 2011 organiseerde de Belgische Wegenvereniging (BWV) samen met de Federatie van de Belgische Cementnijverheid en EUPAVE een bezoek aan de werkzaamheden voor de “HERAANLEG VAN AUTOSNELWEG E17 MET DOORGAAND GEWAPEND BETON”.

Evenement Categorie:


Datum:

Van: 
6 jul 2011
Tot: 
6 jul 2011

29 februari 2012: Post Mexico-studiedag

Op woensdag 29 februari 2012 organiseerde de BWV in het auditorium van het OCW te Sterrebeek een “Post Mexico”-studiedag met bijdragen van TC-leden van de werkjaren 2008-2011 en Belgische congresdeelnemers in de voormiddag en een interactieve zitting met de TC-leden voor de werkjaren 2012-2015 in de namiddag. Het doel was de markantste conclusies van het congres door te geven en nieuwe TC leden over de werking te informeren.

Evenement Categorie:


Datum:

Van: 
29 feb 2012
Tot: 
29 feb 2012

Pagina's