Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Infotheek

De infotheek bestaat in hoofdzaak uit de documenten die worden geproduceerd in het kader van BWV-activiteiten zoals Belgische wegencongressen en bijdragen van de leden aan werkzaamheden van PIARC of andere internationale organisaties. Daarnaast bevat de infotheek documenten of links naar websites die verband houden met de interessegebieden van de BWV.

Het belang van kleeflagen en van hechting tussen l...

Presentatie van Dr ALEXANDRA DESTREE, Dr Ir. JOËLLE DE VISSCHER,Ir. PIERRE-PAUL BRICHANT, Dr ANN VANELSTRAETE (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit ; asfaltverhardingen gericht op duurzame ontwikkeling (deel 1)
    

Validatie van prestatieproeven voor dunne toplagen...

Presentatie van JOËLLE DE VISSCHER, KATLEEN DENOLF,ALEXANDRA DESTRÉE, ANN VANELSTRAETE,STEFAN VANSTEENKISTE, NATHALIE PIÉRARD (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit ; asfaltverhardingen gericht op duurzame ontwikkeling (deel 1)
    

Stille dunne toplagen: proefproject N19 Kasterlee

Presentatie van Ir. BARBARA VANHOOREWEDER-Ir. ANNELEEN BERGIERS, dr. LUC GOUBERT (AWV - OCW-CRR) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema:Aanlegtechnieken / Mobiliteit ; asfaltverhardingen gericht op duurzame ontwikkeling (deel 1)
    

Standaardstructuren voor asfaltverhardingen

Presentatie van Ir. MARGO BRIESSINCK (Afdeling Wegenbouwkunde, Vlaamse overheid) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema:Aanlegtechnieken / Mobiliteit ; asfaltverhardingen gericht op duurzame ontwikkeling (deel 1)
    

Openbare verlichting en verkeersveiligheid Comprom...

Presentatie van Ing. JOCELYNE STOMMEN en Ir. NICOLAS LEROY (Service public de Wallonie – DGO1.33) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; licht en verkeersveiligheid. hoe draagt licht bij tot de veiligheid van onze wegen? wat zijn de voor- en nadelen?
    

Lichtindruk en veiligheidsgevoel verbonden aan ope...

Presentatie van BÉNÉDICTE COLLARD (Sibelga) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; licht en verkeersveiligheid. hoe draagt licht bij tot de veiligheid van onze wegen? wat zijn de voor- en nadelen?
    

Lichtvisie voor Vlaamse autosnelwegen

Presentatie van Ir. ERIK DE BISSCHOP-Ir. EVA VAN DEN BOSSCHE-Ir. ETHEL CLAEYSSENS (adviseur-ingenieur Wegverlichting en signalisatie - afdelingshoofd-directeur-ingenieur Vlaamse Overheid,AWV – Expertise Verkeer en Telematica) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; licht en verkeersveiligheid. hoe draagt licht bij tot de veiligheid van onze wegen? wat zijn de voor- en nadelen?
    

Openbare verlichting: Uitdoven of beheren?

Presentatie van RAOUL LORPHÈVRE (R-Tech) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; licht en verkeersveiligheid. hoe draagt licht bij tot de veiligheid van onze wegen? wat zijn de voor- en nadelen?
    

Optimalisatie van het beheer van elektro-mechanisc...

Presentatie van Ir. DENIS CORNET (Service public de Wallonie – DGO1.23) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; beheer van het wegenpatrimonium in het kader van duurzame ontwikkeling: welke politiek voor het onderhoud?
    

Patrimoniumbeheer illustratie van de complexiteit ...

Presentatie van CHRISTOPHE CASSE,CARL VAN GEEM-KARIN DIEDERIKS (Belgian Road Research Centre - KOAC•NPC) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; beheer van het wegenpatrimonium in het kader van duurzame ontwikkeling: welke politiek voor het onderhoud?
    

Pagina's