Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Infotheek

De infotheek bestaat in hoofdzaak uit de documenten die worden geproduceerd in het kader van BWV-activiteiten zoals Belgische wegencongressen en bijdragen van de leden aan werkzaamheden van PIARC of andere internationale organisaties. Daarnaast bevat de infotheek documenten of links naar websites die verband houden met de interessegebieden van de BWV.

Stand van zaken in geotechniek

Presentatie van GAUTHIER VAN ALBOOM (Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Geotechniek) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; bodemonderzoek en gebruik van nieuwe materialen in wegen geotechniek
    

Multimodaliteit: de sleutel voor de ontwikkeling v...

Presentatie van BERNARD PIETTE (Logistics in Wallonia) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; integratie van de wegennetwerken met de andere middelen va vervoer in de regionale schaal
    

Flanders Logistics projecten duurzame stedelijke d...

Presentatie van TIJL DENDAL (Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; integratie van de wegennetwerken met de andere middelen va vervoer in de regionale schaal
    

Goederenvervoerplan voor het Brussels Hoofdstedeli...

Presentatie van MARIANNE THYS (Brussel Mobiliteit) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; integratie van de wegennetwerken met de andere middelen va vervoer in de regionale schaal
    

Voor een vlotter goederentransport op de weg

Presentatie van Ir. YVES DECOENE (Road Federation Belgium) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; integratie van de wegennetwerken met de andere middelen va vervoer in de regionale schaal
    

Vooronderzoek naar de mogelijkheden om co2-uitstoo...

Presentatie van Drs. Ing. JOKE ANTHONISSEN, Ing. DORIEN VEN, Ing. ANNE VAN DESSEL,dr. Ing. WIM VAN DEN BERGH (Artesis Hogeschool Antwerpen) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; asfaltverhardingen gericht op duurzame ontwikkeling (deel 2)
    

Proxiparking en parkingbeheer

Presentatie van JEAN VERHEYEN (ProxiParking) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; mobiliteitsraadgevers bijeenkomst:tijdsindeling van het wegennet en/of onderlinge verdeling van parkeerplaatsen - denkpistes voor een ruimte optimalisatie
    

Optimalisering openbare ruimte voor openbaar vervo...

Presentatie van CLAUDE ROBIN (TEC Hainaut) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; mobiliteitsraadgevers bijeenkomst:tijdsindeling van het wegennet en/of onderlinge verdeling van parkeerplaatsen - denkpistes voor een ruimte optimalisatie
    

Multimodaal delen

Presentatie van JOHAN BULLIJNCK (De Lijn) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; mobiliteitsraadgevers bijeenkomst:tijdsindeling van het wegennet en/of onderlinge verdeling van parkeerplaatsen - denkpistes voor een ruimte optimalisatie
    

Naar een optimaal gebruik van de openbare ruimte i...

Presentatie van Patricia COURANGE-Olivier VAN DAMME (Brussel Mobiliteit - Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; mobiliteitsraadgevers bijeenkomst:tijdsindeling van het wegennet en/of onderlinge verdeling van parkeerplaatsen - denkpistes voor een ruimte optimalisatie
    

Pagina's