Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Infotheek

De infotheek bestaat in hoofdzaak uit de documenten die worden geproduceerd in het kader van BWV-activiteiten zoals Belgische wegencongressen en bijdragen van de leden aan werkzaamheden van PIARC of andere internationale organisaties. Daarnaast bevat de infotheek documenten of links naar websites die verband houden met de interessegebieden van de BWV.

Kan strategisch communiceren voor minder hinder zo...

Presentatie van BART DERISON (Connect) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Beheer / Exploitatie; werfbeheer en vermindering van hinder
    

OSIRIS: Een collaboratief platform om de impact va...

Presentatie van OLIVIER VAN CRAENENBROEK (Brussel Mobiliteit) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Beheer / Exploitatie; werfbeheer en vermindering van hinder
    

Het concessiesysteem : Nieuwe organisatiewijze Ont...

Presentatie van JACQUES DEHALU (SOFICO) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Beheer / Exploitatie; tolwegen: ervaringen en toekomstperspectieven
    

Effecten van positieve financiële prikkels in weg...

Presentatie van Dhr. JAN LINSSEN (ARS T&TT) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Beheer / Exploitatie; tolwegen: ervaringen en toekomstperspectieven
    

Invloed van rekeningrijden op de toestand van het ...

Presentatie van Ir. MARGO BRIESSINCK (Afdeling Wegenbouwkunde, Vlaamse overheid) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Beheer / Exploitatie; tolwegen: ervaringen en toekomstperspectieven
    

Viapass, het project voor wegbeprijzing van Vlaand...

Presentatie van Dhr. HEDWIG VAN DER BORGHT (Secretaris-generaal Departement Financiën en Begroting, Vlaamse Overheid) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Beheer / Exploitatie; tolwegen: ervaringen en toekomstperspectieven
    

Trage wegen

Presentatie van SARAH VAN GEIT (Provincie Vlaams-Brabant) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; zachte weggebruikers. actieve weggebruikers, het verkeer van de toekomst: voetgangers en fietsers als actoren van de mobiliteit van morgen
    

Het delen van de openbare ruimte: voor verhoogde v...

Presentatie van Ir. CHANTAL JACOBS (Service public de Wallonie – DGO1.76) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; zachte weggebruikers. actieve weggebruikers, het verkeer van de toekomst: voetgangers en fietsers als actoren van de mobiliteit van morgen
    

Het gebruik van trillingsmeetfietsen om de kwalite...

Presentatie van JAN PELCKMANS-BRUNO COESSENS (Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse overheid - Fietsersbond) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; zachte weggebruikers. actieve weggebruikers, het verkeer van de toekomst: voetgangers en fietsers als actoren van de mobiliteit van morgen
    

Toepassing van tweelaags doorgaand gewapend beton ...

Presentatie van Ir. NIELS GROENEN-Ir. YVES DUGAUQUIER-Ir. LUC RENS-Ir. STEVEN SCHAERLAEKENS (AWV - OCCN-CRIC - FEBELCEM - HOLCIM) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; wegverhardingen in beton: het belang van de betonsamenstelling voor een duurzame infrastructuur
    

Pagina's