Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Infotheek

De infotheek bestaat in hoofdzaak uit de documenten die worden geproduceerd in het kader van BWV-activiteiten zoals Belgische wegencongressen en bijdragen van de leden aan werkzaamheden van PIARC of andere internationale organisaties. Daarnaast bevat de infotheek documenten of links naar websites die verband houden met de interessegebieden van de BWV.

Project SPACE : Speed Adaption Control by Self-Exp...

Poster van Carl Van Geem - An Volckaert - Xavier Cocu - Christophe Casse (OCW)- wegencongres van Luik 2013-thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud;VERKEERSVEILIGHEID: DE ROL VAN DE INFRASTRUCTUUR IN HET TERUGDRINGEN VAN HET AANTAL VERKEERSSLACHTOFFERS
    

Een rijsimulatorstudie over het langdurige effect ...

Poster van "Caroline Ariën - Kris Brijs - Ellen M.M. Jongen - Stijn Daniels - Tom Brijs - Geert Wets (IMOB - Universiteit Hasselt) Kris Brijs - Wesley Ceulemans - Giovanni Vanroelen (XIOS Hogeschool Limburg)"- wegencongres van Luik 2013- thema:Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud;VERKEERSVEILIGHEID: DE ROL VAN DE INFRASTRUCTUUR IN HET TERUGDRINGEN VAN HET AANTAL VERKEERSSLACHTOFFERS
    

Afschermende constructies: interactie met de omge...

Poster van Kris Redant (CRR) - Joseph Marra (GDTech) - Luca Felappi (CRM Group) wegencongres van Luik 2013- thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud;VERKEERSVEILIGHEID: DE ROL VAN DE INFRASTRUCTUUR IN HET TERUGDRINGEN VAN HET AANTAL VERKEERSSLACHTOFFERS
    

Selectie en ranking van gevaarlijke wegsegmenten i...

Poster van Kurt Van Hout - Stijn Daniels - Tom Brijs - Elke Hermans - Geert Wets (Universiteit Hasselt) - wegencongres Luik 2013 - thema : Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; VERKEERSVEILIGHEID: DE ROL VAN DE INFRASTRUCTUUR IN HET TERUGDRINGEN VAN HET AANTAL VERKEERSSLACHTOFFERS
    

Methodiek voor toekenning van het getuigschrift vo...

Presentatie van PIETER DE WINNE (AWV) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Beheer / Exploitatie; evaluatie van infrastructuur- en mobiliteitsprojecten
    

Evaluatie van projecten voor de inrichting van weg...

Presentatie van OLIVIER VAN DAMME-Patricia COURANGE (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw - Brussel Mobiliteit) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Beheer / Exploitatie; evaluatie van infrastructuur- en mobiliteitsprojecten
    

Beoordeling van de mobiliteitsplannen

Presentatie van PHILIPPE LORENT (Service public de Wallonie – DGO2.11) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Beheer / Exploitatie; evaluatie van infrastructuur- en mobiliteitsprojecten
    

Inleiding tot evaluatiedoeleinden en –methodes

Presentatie van Prof. CATHY MACHARIS (VUB - MOSI-T) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Beheer / Exploitatie; evaluatie van infrastructuur- en mobiliteitsprojecten
    

Dynamische verkeerstoepassing bij wegwerkzaamheden

Presentatie van JAN DAENEN (Tekstkar) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Beheer / Exploitatie; werfbeheer en vermindering van hinder
    

MS12-Detectiesysteem & Prioriteitslogica

Presentatie van LOUIS PHILIPPERON (Technum) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Beheer / Exploitatie; werfbeheer en vermindering van hinder
    

Pagina's