Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Infotheek

De infotheek bestaat in hoofdzaak uit de documenten die worden geproduceerd in het kader van BWV-activiteiten zoals Belgische wegencongressen en bijdragen van de leden aan werkzaamheden van PIARC of andere internationale organisaties. Daarnaast bevat de infotheek documenten of links naar websites die verband houden met de interessegebieden van de BWV.

GENT-GAND 2009 - IV. Kunstwerken - Ouvrages d'...

Retrouvez ici les contributions relatives au thème 'Ouvrages d'Art' du Congrès belge de la Route - Gand 2009. In bijlage vindt u de bijdragen van het thema 'Kunstwerken' van het Belgisch Wegencongres - Gent 2009.
    

GENT-GAND 2009 - III.B. Leefmilieu - Environnement

Retrouvez ici les contributions relatives au thème 'Environnement' du Congrès belge de la Route - Gand 2009. In bijlage vindt u de bijdragen van het thema 'Leefmilieu' van het Belgisch Wegencongres - Gent 2009.
    

GENT-GAND 2009 - III.A. Grondwerken - Terrassement...

Retrouvez ici les contributions relatives au thème 'Terrassements' du Congrès belge de la Route - Gand 2009. In bijlage vindt u de bijdragen van het thema 'Grondwerken' van het Belgisch Wegencongres - Gent 2009.
    

GENT-GAND 2009 - II. Betonverhardingen - Revêteme...

Retrouvez ici les contributions relatives au thème 'Revêtements en Béton' du Congrès belge de la Route - Gand 2009. In bijlage vindt u de bijdragen van het thema 'Betonverhardingen' van het Belgisch Wegencongres - Gent 2009.
    

GENT-GAND 2009 - I. Asfaltverhardingen - Revêteme...

Retrouvez ici les contributions relatives au thème 'Revêtements bitumineux' du Congrès belge de la Route - Gand 2009. In bijlage vindt u de bijdragen van het thema 'Asfaltverhardingen' van het Belgisch Wegencongres - Gent 2009.
    

OCW - Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

Het Opzoekingscentrum voor de wegenbouw (OCW) is een private researchinstelling van openbaar nut, in 1952 bij koninklijk besluit opgericht ter uitvoering van een besluitwet van 1947 tot bevordering van de vooruitgang van het onderzoek in de industrie.
    

CEDR - Rapport BEXPRAC

Het laatste rapport in het kader van het Strategic Plan 2 van de CEDR brengt verslag uit over het BEXPRAC-onderzoek (Benchmarking of expenditures and practices of maintenance and operation).
    

SPW - Direction générale opérationnelle des Rou...

De Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments - DGO1 is belast met het beheer van het regionale autowegennet en voert technische expertises uit. De DGO1 is verantwoordelijk voor de elektromechanische aspecten (verlichting, verkeerslichten, enz.), de reinheid, het winteronderhoud, de veiligheid en de verkeersregeling op het wegennet onder haar bevoegdheid. Ze bouwt het regionale fietsnetwerk en het RAVeL-netwerk van trage wegen uit en verstrekt logistieke steun aan plaatselijke overheden. Het hoofddoel is een gebruikersvriendelijke openbare ruimte te realiseren als motor van duurzame ontwikkeling.
    

Pagina's