Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Infotheek

De infotheek bestaat in hoofdzaak uit de documenten die worden geproduceerd in het kader van BWV-activiteiten zoals Belgische wegencongressen en bijdragen van de leden aan werkzaamheden van PIARC of andere internationale organisaties. Daarnaast bevat de infotheek documenten of links naar websites die verband houden met de interessegebieden van de BWV.

Oversteekplaatsen voor voetgangers op tramsporen: ...

Presentatie van ISABELLE CHALANTON - BENOIT DUPRIEZ - FRANCOISE GODART - RAPHAËL GERARD -AMAL KAMMACHI (IBSR - Brussel Mobiliteit – STIB) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; verkeersveiligheid: de rol van de infrastructuur in het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers
    

Belang en kansen voor het homogeniseren van snelhe...

Presentatie van JOHAN DE MOL, prof. Ir. DIRK LAUWERS, dr. SVEN VLASSENROOT, prof. dr. GEORGES ALLAERT, Ir. DOMIQUE GILLES (Instituut Duurzame Mobiliteit, Universiteit Gent) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; verkeersveiligheid: de rol van de infrastructuur in het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers
    

De nieuwste reglementaire tools waarmee wegbeheerd...

Presentatie van DENIS HENDRICHS-ANNELIESE HEEREN (Service public fédéral Mobilité et Transports - Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; verkeersveiligheid: de rol van de infrastructuur in het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers
    

12.05.2014 - Bouwplaatsbezoek Luik

De presentatie van Mevr ir Lucie Gerardy in inleiding tot het werfbezoek van de herinrichting van de Maaskaden van 12.05.2014 in Luik is vanaf nu beschikbaar.
    

Standaardbestek 250 versie 2.2 (Vlaams Gewest)

Het Standaardbestek 250 (SB 250) betreffende wegeniswerken in het Vlaams Gewest legt de administratieve en technische bepalingen vast voor de uitvoering van wegenwerken en voor de inrichting van openbare ruimten in het Vlaams Gewest.
    

Typebestek 2011 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Het Typebestek (TB) betreffende wegeniswerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest legt de administratieve en technische bepalingen vast voor de uitvoering van wegenwerken en voor de inrichting van openbare ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze uitgave verschilt grondig van de vorige versie (het TB 2000), vooral wat betreft de technische bepalingen. De algemene structuur van het document is hetzelfde gebleven, maar de tekst houdt rekening met de allernieuwste technische evoluties. Het eerste hoofdstuk (hoofdstuk A) behandelt de geactualiseerde administratieve bepalingen, terwijl de technische bepalingen ondergebracht werden in de twaalf volgende hoofdstukken (hoofdstukken B tot M). Het laatste gedeelte tenslotte bevat de (type) beschrijvende opmetingsstaat.
    

Pagina's