Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Infotheek

De infotheek bestaat in hoofdzaak uit de documenten die worden geproduceerd in het kader van BWV-activiteiten zoals Belgische wegencongressen en bijdragen van de leden aan werkzaamheden van PIARC of andere internationale organisaties. Daarnaast bevat de infotheek documenten of links naar websites die verband houden met de interessegebieden van de BWV.

Flyer PIARC-BWV - ontdek de nieuwe versie 2017 !

Deze flyer geeft een beknopte beschrijving van de activiteiten van PIARC en van de BWV.
    

Flyer PIARC-BWV - ontdek de nieuwe flyer 2017 !

Deze flyer geeft een beknopte beschrijving van de activiteiten van PIARC en van de BWV.
    

26.04.2017 - BWV bezoekt werkzaamheden Woluwelaan

Naar aanleiding van de halfjaarlijkse vergaderingen van de Raad van Bestuur en de AlgemeneVergadering bracht de BWV op 26 april 2017 een bezoek aan de bouwplaats voor de herinrichting van de Woluwelaan in Brussel.
    

18.03.2016 - Post-Seoelstudiedag : BWV blikt terug...

Op 18 maart laatstleden hield de Belgische Wegenvereniging (BWV) een studiedag naar aanleiding van het voorbije PIARC-wereldwegencongres in Seoel (2-6 november 2015). Samen met een vijftigtal deelnemers blikte zij terug op de participatie van een aantal Belgische vertegenwoordigers in technische comités van de Wereldwegenvereniging (PIARC) tijdens de werkcyclus 2012-2015. Tevens blikte zij vooruit naar haar toekomst als nationaal comité van PIARC voor België, meer bepaald als doorgeefluik voor de kennis die via de participatie in PIARC wordt vergaard en als klankbordgroep van wat er in de Belgische wegenbranche leeft.
    

Wegen in Wallonië: de geconsolideerde versie van ...

Alle wijzigingen die sinds 2012 zijn ingevoerd, zijn verwerkt in de geconsolideerde versie van het standaardbestek Qualiroutes, die sinds 1 januari 2016 voor alle overheidsopdrachten in Wallonië van toepassing is.
    

Brochure PIARC: Elektronische hulpmiddelen van PIA...

Brochure gepubliceerd door PIARC ter gelegenheid van het Congres in Seoel (2015).
    

Pagina's