Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

World Road Association - PIARC

De World Road Association-PIARC is in 1909 in Parijs opgericht. België was medeoprichter van de Wereldwegenvereniging. PIARC verenigt vandaag wegbeherende overheden van 118 regeringen en heeft leden (personen, bedrijven, overheden, organisaties) in meer dan 140 landen.

De Wereldwegenvereniging heeft als hoofddoel de internationale samenwerking in de sector van de wegenbouw en het wegtransport te bevorderen. Ze wil in het bijzonder strategieën en praktijken bepalen, ontwikkelen en aanmoedigen die in het kader van een geïntegreerd duurzaam vervoersysteem aan een veiliger en efficiënter weggebruik bijdragen.

Als hoofdactiviteiten:

- organiseert PIARC om de vier jaar een World Road Congress. De recentste edities hebben plaatsgevonden in Parijs (Frankrijk) in 2007, Mexico (Mexico) in 2011, Seoul (Republiek Korea) in 2015, Abu Dhabi (Emirates) in 2019. De volgende editie vindt plaats in 2023 in Praag (Tsjechië);


- organiseert PIARC om de vier jaar tussen twee wereldwegencongressen een International Winter Road Congress. De recentste edities hebben plaatsgevonden in Turijn en Sestriere (Italië) in 2006 en Quebec (Canada-Quebec) in februari 2010, Andorra in 2014;


- geeft PIARC talrijke publicaties uit, waaronder het driemaandelijkse tijdschrift Roads/Routes, rapporten van de technische comités, handelingen van de congressen, technische woordenboeken en programmatuur (in het bijzonder HDM-4 voor economische evaluaties);


- biedt PIARC via haar website een communicatiemiddel maar ook een kennisbank en een virtuele bibliotheek aan;


- zet PIARC specifieke projecten voor ontwikkelings- en groeilanden op.

 

Technische comités

 

In PIARC zijn technische comités gevormd die rond thema’s uit het strategische plan werken. De technische comités zijn samengesteld uit afgevaardigden van de lidstaten.


Belgische medewerking in technische comités van PIARC


Nationale comités

De nationale comités zijn de schakel tussen PIARC en de leden. De eerste afgevaardigde, die het nationale comité voorzit, duidt de deskundigen aan die in de technische comités meewerken en steunt hen in die werkzaamheden.

Meer informatie over PIARC: http://www.piarc.org/en/