Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Wegenisbeton: de weg naar certificatie

Presentatie van Ir. MARGO BRIESSINCK, Ir. PIETER DE WINNE-dr. Ir. ANNE BEELDENS-Ir. LUC RENS (Afdeling Wegenbouwkunde, Vlaamse overheid-Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw - FEBELCEM) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; wegverhardingen in beton: het belang van de betonsamenstelling voor een duurzame infrastructuur

De certificatie van bouwproducten d.m.v. vrijwillige keurmerken is reeds goed ingeburgerd. Ook voor asfaltmengsels bestaat al meer dan 10 jaar een certificatiesysteem. Voor wegenisbeton wordt de certificatie van het betonmengsel slechts voor specifieke wegenwerken geëist. Deze bijdrage beoogt om een aanzet te geven voor de certificatie van mengsels voor wegenisbeton. Uitgangspunt is het ontwerp van het mengsel op basis van prestatiekenmerken.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 14:25

Trefwoorden: