Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Wegen in Wallonië: de geconsolideerde versie van Qualiroutes is verschenen

Alle wijzigingen die sinds 2012 zijn ingevoerd, zijn verwerkt in de geconsolideerde versie van het standaardbestek Qualiroutes, die sinds 1 januari 2016 voor alle overheidsopdrachten in Wallonië van toepassing is.

Verdere informatie is te verkrijgen op qc@spw.wallonie.be