Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Wegen in Wallonië: de geconsolideerde versie van Qualiroutes is verschenen

Alle wijzigingen die sinds 2012 zijn ingevoerd, zijn verwerkt in de geconsolideerde versie van het standaardbestek Qualiroutes, die sinds 1 januari 2016 voor alle overheidsopdrachten in Wallonië van toepassing is.

De Catalogue des Documents de Référence (CDR) van 1 januari 2016 is eveneens verschenen. Voor toekomstige updates van Qualiroutes zal de geconsolideerde tekst van 1 januari 2016 als uitgangspunt dienen.

Verdere informatie is te verkrijgen op qc@spw.wallonie.be

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

25 januari 2016

Toegevoegd op:

maandag, 25 januari, 2016 - 12:15