Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Voorzitterschap – Oproep voor kandidaten

In de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van 27 november 2013 heeft Dirk De Smet aangekondigd dat hij op de volgende Algemene Vergadering in 2014 ontslag wenst te nemen als beheerder en voorzitter van de BWV. Hierbij worden kandidaten voor zijn opvolging verzocht zich aan te melden.

De Raad van Bestuur heeft de regels en het tijdschema voor het aanwijzen van een nieuwe voorzitter als volgt vastgesteld:
- kandidaten moeten lid zijn van de Raad van Bestuur;
- kandidaten moeten de bijdrage voor 2013 hebben betaald;
- kandideren kan tot 31 januari 2014;
- kandidaatstellingen worden naar de voorzitter gemaild, met een kopie naar het BWV-secretariaat;
- de verkiezing van een nieuwe voorzitter wordt op de eerste vergadering van de Raad van Bestuur in 2014 geagendeerd.

Gepubliceerd in: