Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Voor een vlotter goederentransport op de weg

Presentatie van Ir. YVES DECOENE (Road Federation Belgium) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; integratie van de wegennetwerken met de andere middelen va vervoer in de regionale schaal

Ondanks grote inspanningen om het goederenvervoer per water en spoor aan te moedigen, zorgen alle middelen voor een toename van het goederenvervoer op de weg. Maar op vele plaatsen heeft dit transportmiddel te kampen met problemen te wijten aan de congestie en aan verkeersmoeilijkheden. Om het goederenvervoer op de weg te verbeteren is het uitvoeren van ontbrekende schakels één van de oplossingen. De Road Federation Belgium heeft al meer dan 150 « missing links » in België verzameld. Maar welke zijn de belangrijksten voor het vrachtverkeer? Om deze vraag te beantwoorden werd een aantal personen die nauw betrokken zijn bij het goederenvervoer gecontacteerd en ondervraagd : federaties van ondernemingen, vrachtvervoerders, havenbeheerders, bedrijven actief in distributie en logistiek, economisten, universiteiten.. Dankzij hen werd het mogelijk om prioritaire schakels te bepalen die in elk gewest uitgevoerd zouden moeten worden voor een beter vrachtvervoer op de weg.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 12:07

Trefwoorden: