Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Vervangen van de twee klein-eiland bruggen door een tuilbrug (Anderlecht)

Presentatie van PIERRE BAESENS (MRBC - Brussel Mobiliteit - Cellule Ouvrages d'Art) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; herstel van onze kunstwerken: de tegenstelling tussen beperkte budgettaire middelen en het noodzakelijke terugdringen van de hinder door wegenwerken

De bruggen aan Klein-Eiland, over de vaartdijk en het kanaal Brussel – Charleroi, op de as van Klein-Eiland en de Pierre Marchantstraat, werden gebouwd in 1936. In de loop der jaren ondergingen ze meermaals grote ingrepen, onder andere in 1972 om de doorvaarthoogte van de overspanning over het kanaal te vergroten. Momenteel hebben ze een gemengde structuur van staal en beton. De brugdekken in gewapend beton rusten op stalen liggers. Bij recente inspecties werden aan de structuur zelf van de constructies en in de massieven van de landhoofden ernstige gebreken vastgesteld. Om de veiligheid van de gebruikers te waarborgen is een vervanging van de bruggen de beste oplossing. Hierdoor kan ook de versmalling op dat deel van het kanaal weggewerkt worden en kan de vrije hoogte aangepast worden aan de nieuwe Europese scheepvaartnormen. Aangezien de Pierre Marchantstraat een belangrijke as is tussen de Bergensesteenweg en de Industrielaan en één van de weinige verbindingen tussen de twee oevers van het kanaal, leidt het afsluiten van deze straat tot aanzienlijke hinder. Hetzelfde geldt voor het kanaal, waar de scheepvaart niet lang mag worden onderbroken. Van bij het ontwerp tot de uitvoering houdt het project rekening met deze elementen om de kosten van de vervanging te beperken en een maximale continuïteit van het autoverkeer en de scheepvaart te verzekeren.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

dinsdag, 26 augustus, 2014 - 15:59

Trefwoorden: