Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Veiligheidsaudits en inspecties in Wallonië

Presentatie van Ir. DIDIER ANTOINE (SPW - DGO1 – Direction de la Sécurité des infrastructures routières) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; verkeersveiligheid: de rol van de infrastructuur in het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers

Audits van verkeersinrichtingen en inspecties van het netwerk vloeien voort uit de omzetting van de richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van de weginfrastructuur. Na de uitgevoerde testen en enkele maanden van toepassing, trekken we onze eerste conclusies. Het aanwenden van inspecties stelt geen problemen indien gepast materiaal voorhanden is. De opgedane ervaringen gaan voornamelijk over de zichtbaarheid, de leesbaarheid en de ernst van de schokken. Door omstandigheden bezitten we nog weinig elementen om de eraan gegeven gevolgen te evalueren. De terugkoppeling van informatie over de gevolgen die aan de veiligheidsaudits zijn gegeven, verloopt sneller. Dit, en de verscheidenheid van de betrokken verkeersinrichtingen dragen bij tot de motivering van de auditors voor hun werk. Daarentegen nopen de verleende termijnen tot voortdurende inspanningen

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

dinsdag, 26 augustus, 2014 - 15:07

Trefwoorden: