Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Toepassing van tweelaags doorgaand gewapend beton op de E313 te Herentals (2012)

Presentatie van Ir. NIELS GROENEN-Ir. YVES DUGAUQUIER-Ir. LUC RENS-Ir. STEVEN SCHAERLAEKENS (AWV - OCCN-CRIC - FEBELCEM - HOLCIM) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; wegverhardingen in beton: het belang van de betonsamenstelling voor een duurzame infrastructuur

Begin oktober 2012 was de heraanleg van de zeven kilometer lange rijweg van de E313 ter hoogte van het op- en afrittencomplex Herentals- West en Herentals-Industrie in de richting van Antwerpen afgerond. De heraanleg in tweelaags doorgaand gewapend beton nam in totaal iets minder dan vijf maanden in beslag. De structurele renovatie van de oude rijweg drong zich op na jaren intensief gebruik. Bij het ontwerp van deze werken is er rekening gehouden met een eventuele latere uitbreiding van de E313 naar 2 x 3 rijstroken. De bestaande middenberm werd versmald en de 2 oorspronkelijke rijbanen werden verschoven naar de middenberm. Om de verkeershinder maximaal te beperken, werden de werken grotendeels uitgevoerd in een dag- en nachtregime, 7 dagen op 7. Het artikel beschrijft zowel de technische als de organisatorische aspecten van deze renovatie. Bij de technische aspecten wordt vooral aandacht besteed aan de optimalisatie van de betonsamenstellingen van de tweelaagse betonverharding.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 14:36

Trefwoorden: