Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Stille dunne toplagen: proefproject N19 Kasterlee

Presentatie van Ir. BARBARA VANHOOREWEDER-Ir. ANNELEEN BERGIERS, dr. LUC GOUBERT (AWV - OCW-CRR) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema:Aanlegtechnieken / Mobiliteit ; asfaltverhardingen gericht op duurzame ontwikkeling (deel 1)

In het kader van de Europese richtlijn omgevingslawaai zijn geluidskaarten opgemaakt en is het 'Actieplan Wegverkeerslawaai' opgesteld. Eén van de acties uit het actieplan is het verder uitdiepen van de kennis over geluidsvriendelijke wegdekken. Daarom zijn in mei 2012 een achttal proefvakken van 200 m lang aangelegd met dunne bitumineuze verhardingen. De aangelegde mengsels dienen een aanzienlijke geluidsvermindering te bekomen ten opzichte van de referentieverharding SMA-C. Het betreft warm aangelegde, bitumineuze toplagen met een dikte tot 3 cm en een gehalte aan toegankelijk holle ruimte van niet meer dan 18 %. Gietasfalt en bestrijkingen kwamen niet in aanmerking. De evolutie in de tijd van de akoestische kwaliteit van deze stille wegverhardingen wordt van nabij opgevolgd. In de bijdrage worden de resultaten van de uitgevoerde SPB (Statistical Pass By)- en CPX (Close Proximity)-geluidsmetingen volgens ISO 11819 op verschillende tijdstippen na aanleg gepresenteerd. Textuurmetingen uitgevoerd met laser profilometer worden in verband gebracht met de resultaten van de geluidsmetingen.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 11:16

Trefwoorden: