Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Stand van zaken in geotechniek

Presentatie van GAUTHIER VAN ALBOOM (Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Geotechniek) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; bodemonderzoek en gebruik van nieuwe materialen in wegen geotechniek

De presentatie beoogt de verschillende stadia van geotechnisch ontwerp tot beheer van wegenis en daaraan gebonden infrastructuur te geven (waarbij hier geen cursus grondmechanica gegeven wordt, maar nieuwe mogelijkheden en aandachtspunten adh van praktijk voorbeelden worden gegeven):
Ontwerp:
- Verzamelen van beschikbare info uit geologische kaarten, korte illustratie gebruik Databank Ondergrond Vlaanderen, met bvb ook gevoeligheidskaart grondverschuivingen (met link naar ontwerp N60 rondweg om Ronse) Uitvoeren grondonderzoek: - Verwijzing naar: Standaard bestek 250, Richtlijn Bemalingen, Recente ISO normen
- Uitvoering sonderingen (Standaardprocedure sonderingen BGGG), slagsonderingen, boringen, plaatsen peilbuizen, labo-onderzoek
- Cyclische triaxiaalproeven
- Meten zuigspanningen in onverzadigde gronden
Studie:
- Aandachtspunten wegen in uitgraving, ophoging (stabiliteit korte en lange termijn)
- Aandacht voor veiligheid tegen opdrijven voor tunnels
- Aandacht voor gebruik niet-traditionele materialen in ophogingen, met ongewenste secundaire effecten (vb zwel van gips)
- Aandacht voor stabiliteit taluds in onverzadigde
gronden
- Aandacht voor bemalingen
Controleproeven:
- Slagsonderingen, ook Panda, plaatproeven ...
Monitoring:
- Traditionele monitoring van horizontale en verticale vervormingen voor wegenis in talud
- Monitoring van continue zettingsprofielen van ophogingen
- Opvolgen gefaseerde ophogingen op weinig weerstandbiedende gronden dmv waterspanningsmetingen
- Mogelijkheden van online monitoring dmv optische vezel technologie

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 12:24

Trefwoorden: