Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Slimmere verkeerslichten in Antwerpen vernieuwing van de verkeerscoördinatiecomputer

Presentatie van Ir. ETHEL CLAEYSSENS (Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Expertise Verkeer en Telematica) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; grote steden. toestand van de verschillende vervoersmiddelen en van hun onderlinge relaties

In Antwerpen is er sinds de jaren 1960 een verkeerscentrale in dienst die de verkeerslichten op een gecoördineerde wijze aanstuurt. De vernieuwing van deze centrale door een hedendaagse installatie wordt als een opportuniteit aangegrepen om de stad aan een verkeerskundige studie te onderwerpen en de verkeerslichtenregelingen aan te passen. Daarnaast is er ook een belangrijke interactie met andere projecten, zoals het vernieuwen van verkeersregelaars, de realisatie van een krachtig telematicanetwerk, communicatie met openbaar vervoer en moderne technieken voor datacollectie. Het Agentschap Wegen en Verkeer vervult de trekkersrol voor het Vlaamse Gewest voor de studie en realisatie van dit project, in nauwe samenwerking met haar partners, met name de Stad Antwerpen en Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 14:00

Trefwoorden: