Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Prioriteringsinstrument voor kandidaat-projecten

De DGO1 van de SPW (leader : Stéphane Guisse) heeft een werkgroep opgericht betreffende het onderhoud van het Waals gewestelijk wegennet (met inbegrip van de autosnelwegen). Burgerlijke bouwkunde en elektromechanica zijn de aspecten die door de groep behandeld worden. De hoofddoelstellingen die voor deze groep bepaald werden, kunnen als volgt samengevat worden:

1) nauwkeurig bepalen wat men verstaat onder gewoon onderhoud van het net ;
2) een stand van zaken opmaken van alle bestaande literatuur ter zake ;
3) een lijst opmaken van werken, leveringen en diensten die in onze Waalse context moeten verricht worden om een correct structureel onderhoud van ons wegennet te waarborgen ;
4) uit wat voorafgaat realistische jaarlijkse budgettaire enveloppes afleiden, zowel voor SOFICO als voor de WOD;
5) type-BB’s en type-opmetingsstaten opstellen voor elke onderhoudscategorie;
6) alles wat kan, optimaliseren teneinde het overheidsgeld zo goed mogelijk te besteden.


Deze groep mobiliseert een hele reeks actoren uit alle hoeken van het grondgebied en met verschillende competenties. Wat de reeds verwezenlijkte doelstellingen betreft, heeft de groep een quasi volledige lijst opgemaakt van de onderhoudsprestaties van het net en legt hij de laatste hand aan een analytisch model van de budgettaire behoeften inzake onderhoud, uitgebreid tot werkzaamheden omtrent het afschrapen/leggen van slijtlagen in bitumineuze verhardingen. In de komende maanden, gaat de groep alle lokale beheerders (vooral de districtshoofden) bijstaan om naargelang de beschikbare budgettaire middelen een optimaal onderhoudsbeleid vast te leggen.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 10:24

Trefwoorden: