Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

PMS voor het vlaams autosnelwegennetwerk

Presentatie van Ir. MARGO BRIESSINCK, Ir. DIRK VAN TROYEN (Afdeling Wegenbouwkunde, Vlaamse overheid) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; beheer van het wegenpatrimonium in het kader van duurzame ontwikkeling: welke politiek voor het onderhoud?

Een PMS (pavement management system) bestaat uit een model om de toestand van het wegennet te voorspellen en op basis van deze voorspelling de optimale onderhoudsstrategie te bepalen. Voor het Vlaams autosnelwegennet werd een model opgesteld dat geïmplementeerd werd in een PMS om op die manier een onderhoudsprogramma voor de volgende 3 à 5 jaar op te stellen. In deze bijdrage worden de concepten van een PMS besproken en het Vlaamse PMS-model voorgesteld.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 10:15

Trefwoorden: