Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

PIARC huldigt Daniël Verfaillie

Ik ben trots te mogen meedelen dat onze collega Daniël Verfaillie tijdens een recente vergadering van het Uitvoerend Comité van de Wereldwegenvereniging PIARC in Chili benoemd is tot Erelid van deze vereniging.

De BWV had de kandidatuur van Daniël voorgedragen voor zijn grote bijdrage aan de werkzaamheden van PIARC op het vlak van terminologie.

Deze benoeming is een beloning voor bijna dertig jaar inzet in het Comité Terminologie van PIARC, als lid (sinds 1986) én als voorzitter - van 1992 tot 1999 en opnieuw sinds 2007.

Daniël leidt dit comité dus al voor een vierde termijn en coördineert in die functie de vertaling en geregelde updates van de meertalige PIARC-terminologiedatabase (gratis online toegankelijk termino.piarc.org/search.php). Als Belgen waarderen wij in het bijzonder het enorme werk dat hij verzet voor de Nederlandse vertaling van het Technical Dictionary of Road Terms en het Lexicon of Road and Traffic Engineering (technisch woordenboek en liscon voor wegen en verkeer).

Bravo en veel success voor de komende jaren!

C. Van Rooten

publicatiedatum 13.11.2014

Gepubliceerd in: