Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Over BWV

De Belgische Wegenvereniging (BWV), een apolitieke vereniging zonder winstoogmerk (vzw), verenigt de verschillende spelers – uit de openbare en private sector – die betrokken zijn bij de aanleg, het beheer en de exploitatie van wegeninfrastructuur in België.

De vereniging wil de spelers een forum bieden waar zij elkaar kunnen ontmoeten en kunnen overleggen om een toekomstvisie voor de wegenbranche die steunt op duurzame ontwikkeling te ontwikkelen en te promoten.

Als Belgisch nationaal comité in de World Road Association (PIARC) vormt de BWV de schakel tussen de Wereldwegenvereniging en de Belgische wegenbranche. Tevens coördineert zij de deelname van de Belgische leden aan PIARC-activiteiten.

Als hoofdactiviteit organiseert de BWV om de vier jaar het Belgische Wegencongres, dé afspraak voor vakmensen in de wegenbranche.

 

Oprichting

 

De Belgische Wegenvereniging (BWV) is in 2000 ontstaan uit een fusie van twee bestaande verenigingen. Ze zet een lange traditie van actieve Belgische medewerking in PIARC voort. België was inderdaad medeoprichter van de Wereldwegenvereniging.

 

BWV vandaag

De Belgische Wegenvereniging (BWV) verenigt vertegenwoordigers uit zowel de openbare (federale, regionale en plaatselijke overheden en instellingen) als de private sector (aannemers, toeleveranciers, adviesbureaus, beroepsfederaties, enz.).
In de complexe Belgische context biedt de BWV een uniek forum waar de verschillende spelers in de wegenbouw elkaar kunnen ontmoeten en overleg kunnen plegen.

Sinds haar oprichting heeft de BWV als doel de vooruitgang te bevorderen in de aanleg, het onderhoud en de exploitatie van wegen. Daarnaast wil zij ook initiatieven voor de mobiliteit en het verkeer op de weg aanmoedigen.