Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

OSIRIS: Een collaboratief platform om de impact van bouwplaatsen in de weg te beheren

Presentatie van OLIVIER VAN CRAENENBROEK (Brussel Mobiliteit) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Beheer / Exploitatie; werfbeheer en vermindering van hinder

Op 6.08.2008 werd de Ordonnantie van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gepubliceerd, betreffende de rolverdeling, procedures en verplichtingen ten aanzien van bouwplaatsen op de openbare weg. Deze ordonnantie beoogt de hinder van de werven te beperken en de procedures aan te passen afhankelijk van de noden van de nutsbedrijven. Ze voorziet een gegevensbank te creëren met als doel de gegevens te centraliseren en die uitwisseling organiseert van informatie over alle wegwerkzaamheden in het gewest. Tussen oktober 2011 en juni 2012 heeft het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een project uitgevoerd waarin de noden werden gedefinieerd voor deze applicatie die Osiris is genoemd. Osiris zal acht modules omvatten (planning van de werven en evenementen, coördinatie, vergunning, uitvoering, toezicht, communicatie, module voor de commissie), een systeem van afwijkingen, en een interface voor communicatie. Het project Osiris ambieert om via het platform met dezelfde naam de communicatie te vergemakkelijken en een echte steun te zijn voor de actoren op het vlak van wegwerkzaamheden. De ontwikkeling is in januari 2013 begonnen en zal in het eerste kwartaal van 2014 gelanceerd worden.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 15:23

Trefwoorden: