Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

OCW viert 60 jaar

2012 is een jubileumjaar voor het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw! Al sinds 1952 maakt het Centrum werk van onderzoek en innovatie op wegengebied, voor alle spelers in de branche.

Zestig jaar: dat is een gelegenheid om te vieren en een balans op te maken, maar ook en vooral om samen na te denken over hoe het OCW morgen nog meer op de behoeften van professionals kan inspelen,
in een volop veranderende omgeving. Er blijft immers een enorme behoefte aan onderzoek, om de uitdagingen voor de toekomst aan te gaan: mobiliteit, milieu, veiligheid, duurzame ontwikkeling, infrastructuur, enz.


In de loop van 2012 worden verscheidene activiteiten opgezet om deze denkoefening te ondersteunen en blijk te geven van ons verlangen om voortdurend met u te dialogeren.


Academische zitting


Op vrijdag 8 juni 2012 werd op de Heizel een academische zitting gehouden.


Workshops


Hoogtepunten in 2012 worden de thematische workshops over activiteiten van onze technische comités. De thema’s vallen samen met de onderwerpen die tot het werkterrein van het Centrum behoren.
De technische comités (TC) zijn opgericht om de onderwerpen van de collectieve wetenschappelijke onderzoeksprojecten zo dicht mogelijk bij de behoeften van onze klanten te doen aansluiten.

Deze toekomstgerichte evenementen zullen gelegenheden vormen om ons te buigen over de grote uitdagingen die morgen voor ons dagelijkse “werk”-kost zullen zijn. De rode draad is vanzelfsprekend de
ruime visie van het OCW op de weg als een volwaardig onderdeel van een integraal, veilig, slim en duurzaam vervoersysteem met aandacht voor alle weggebruikers, de leefomgeving en de  sociaaleconomische context.

Gepubliceerd in: