Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

OCW - Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

Het Opzoekingscentrum voor de wegenbouw (OCW) is een private researchinstelling van openbaar nut, in 1952 bij koninklijk besluit opgericht ter uitvoering van een besluitwet van 1947 tot bevordering van de vooruitgang van het onderzoek in de industrie.

Na de Tweede Wereldoorlog besliste de Belgische regering inderdaad een instrument te creëren om het innovatieproces in de industrie te versnellen. In januari 1947 vaardigde toenmalig minister van Wederopbouw De Groote een besluitwet uit met de voorwaarden voor de oprichting van centra die door wetenschappelijk onderzoek de technische vooruitgang moesten bevorderen en coördineren. Op grond van deze wet richtten verscheidene bedrijfstakken hun eigen onderzoekscentrum op. Zij hebben zich inmiddels verenigd in de Unie van Collectieve-Researchcentra (UCRC).

In die context werd op 5 mei 1952, op verzoek van het “Verbond der Belgische Aannemers van Wegeniswerken” in samenspraak met de wegbeherende overheden en onder de bescherming van het Ministerie van economische zaken, bij koninklijk besluit het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw opgericht. Het Centrum heeft van deze wordingsgeschiedenis het zeer bijzondere statuut van een uit een privé-initiatief ontstane researchinstelling van openbaar nut overgehouden, waardoor het nauw samenwerkt met alle spelers in de wegenbouw.

Het Centrum wil een onafhankelijk kenniscentrum zijn, dat in de spits van de technologie op wegengebied staat.

        

Gepubliceerd op:

5 oktober 2011

Toegevoegd op:

woensdag, 5 oktober, 2011 - 14:43