Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Nationale comités

PIARC moedigt de oprichting van nationale comités aan om de Vereniging op nationaal niveau te vertegenwoordigen, haar activiteiten te helpen promoten en haar aanbevelingen op ruime schaal te verspreiden, onder meer bij de organisatie van congressen en workshops.


De nationale comités zijn de schakel tussen PIARC en haar leden. Zij moeten door de regering van hun land worden erkend en een institutioneel karakter bezitten, dat hen in staat stelt voortdurend contact te houden met de Vereniging.


De eerste afgevaardigde, die het nationale comité voorzit, wijst de deskundigen aan die in de technische comités meewerken en steunt hen in die werkzaamheden.

Meer informatie over PIARC: http://www.piarc.org/en