Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Naar een optimaal gebruik van de openbare ruimte in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

Presentatie van Patricia COURANGE-Olivier VAN DAMME (Brussel Mobiliteit - Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; mobiliteitsraadgevers bijeenkomst:tijdsindeling van het wegennet en/of onderlinge verdeling van parkeerplaatsen - denkpistes voor een ruimte optimalisatie

Verwacht wordt dat tegen 2020 het aantal inwoners in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met 142 000 eenheden zal zijn aangegroeid. Het Gewest zal dan 1 230 600 inwoners tellen. Dat is een stijging van 13 % ten opzichte van 2010. Een dergelijke bevolkingsaangroei brengt tal van uitdagingen met zich, in het bijzonder op het vlak van verplaatsingen. In het kader van duurzame ontwikkeling zou de stadsuitbreiding moeten worden afgeremd, om het aantal voertuigkilometers per dag terug te dringen. Dit vereist een grotere concentratie van activiteiten in het stadscentrum en bijgevolg een optimaal gebruik van de openbare ruimte. Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is zich bewust van de inzetten. Daarom is het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) gevraagd, de maatregelen in kaart te brengen die in België en in het buitenland door gemeentelijke, gewestelijke, nationale en internationale overheden zijn genomen om tot een optimaal gebruik van de openbare ruimte te komen. In deze bijdrage worden vier categorieën van maatregelen beschreven:
- maatregelen die voornamelijk op de actieve vervoerwijzen zijn gericht;
- maatregelen die voornamelijk op het openbaar vervoer zijn gericht;
- maatregelen die voornamelijk op personenauto’s zijn gericht;
- maatregelen die voornamelijk op voertuigen voor zwaar vervoer zijn gericht.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 11:37

Trefwoorden: