Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Multimodaliteit: de sleutel voor de ontwikkeling van de logistiek in Wallonië

Presentatie van BERNARD PIETTE (Logistics in Wallonia) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Aanlegtechnieken / Mobiliteit; integratie van de wegennetwerken met de andere middelen va vervoer in de regionale schaal

Wallonië in het algemeen (en de Luikse regio in het bijzonder) geniet voor de vestiging van logistieke activiteiten een bijzonder goede ligging in Europa, midden in een grote verbruikersmarkt. Bovendien is een uniek kenmerk typerend voor Wallonië, de quadri-modaliteit. In deze context nemen het wegvervoer en het wegennet een aanzienlijke plaats in. Maar hoewel de economische situatie heden moeilijk is, verwachten verscheidene experts een verhoging van de vervoerde goederen in de twintig komende jaren. In het licht van die ontwikkeling zullen de actoren uit het wegtransportwezen ertoe gebracht worden, de combinatie van verschillende vervoersmodi als integrale oplossing aan hun klanten aan te bieden. Het lijdt geen twijfel dat het wegverkeer zijn leidende rol zal blijven spelen, maar de andere vervoersmodi (water, spoor, lucht en HST) zullen het beschikbare vervoersaanbod aanvullen. In deze presentatie komen volgende punten aan bod:
- Evolutie van de logistieke activiteiten deze laatste
jaren (eengemaakte markt, globalisering,
invoering van de euro),
- Ontwikkeling van nieuwe logistieke concepten,
- Projectie op de voorziene volumeverhogingen in
de zeehavens,
- Veranderende leef- en consumptiewijzen en
impact op de logistieke activieteiten
- Positionering van Wallonië en zijn infrastructuren
t.o.v. de uitdagingen,
- ….

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 12:20

Trefwoorden: