Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

MS12-Detectiesysteem & Prioriteitslogica

Presentatie van LOUIS PHILIPPERON (Technum) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Beheer / Exploitatie; werfbeheer en vermindering van hinder

Tijdens wegwerkzaamheden kan het bijzonder nuttig zijn om de verkeerslichten anders af te stellen. Deze maatregel zorgt ervoor dat de doorstroming wordt geoptimaliseerd en mogelijk hoeven dan geen ingrijpender maatregelen toegepast te worden. De ins en outs van deze aanpak wordt uit de doeken gedaan en de vooren nadelen van de aanpak komen aan bod. Een korte introductie van de logica van verkeerslichten wordt gevolgd door een uiteenzetting over de opmaak van verkeerslichtenregelingen met prioriteit voor het openbaar vervoer (MS12 principe). De stand van zaken in het Brusselse wordt toegelicht.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 15:32

Trefwoorden: