Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Lid worden van de BWV

Lid worden van de BWV

De Belgische Wegenvereniging (BWV) heeft drie categorieën van leden:

- institutionele leden (federale staat en de drie gewesten);
- collectieve leden (lagere overheden, openbare instellingen of instellingen van openbaar nut, wetenschappelijke of technische verenigingen, beroepsfederaties, handelsondernemingen of industriële bedrijven, enz.);
- individuele leden (ten persoonlijke titel).

Leden kunnen tegen een voordeeltarief inschrijven op evenementen die door of in samenwerking met de BWV worden georganiseerd. Ze worden uitgenodigd voor evenementen die uitsluitend voor leden toegankelijk zijn. Zij hebben toegang tot de ledenruimte op de website met informatie over de werking en de activiteiten van de BWV en documenten met beperkte verspreiding.

BWV-leden zijn meteen ook lid van de World Road Association-PIARC en hebben als dusdanig recht op:

- een abonnement van het driemaandelijkse tijdschrift Roads/Routes;
- een voordeeltarief bij de aankoop van PIARC-publicaties;
- toegang tot de rapporten van de technische comités;
- een voordeeltarief bij inschrijving op wereldwegencongressen.

De bijdrage bedraagt:

- 796,00 € voor collectieve leden;
- 100,00 € voor individuele leden.

U wenst lid te worden? Neem contact met het secretariaat.