Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Lichtvisie voor Vlaamse autosnelwegen

Presentatie van Ir. ERIK DE BISSCHOP-Ir. EVA VAN DEN BOSSCHE-Ir. ETHEL CLAEYSSENS (adviseur-ingenieur Wegverlichting en signalisatie - afdelingshoofd-directeur-ingenieur Vlaamse Overheid,AWV – Expertise Verkeer en Telematica) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; licht en verkeersveiligheid. hoe draagt licht bij tot de veiligheid van onze wegen? wat zijn de voor- en nadelen?

Op 30 juni 2011 stelde minister Crevits de lichtvisie voor autosnelwegen in het Vlaams Parlement voor. Op 15 juli 2011 is deze effectief omgezet in de praktijk. Deze lichtvisie optimaliseerde het verlichtingsbeleid van autosnelwegen. Dit werd herzien omdat de omstandigheden in de loop der jaren zijn veranderd. Er zijn onder meer betere voertuigen, alsook hun uitrusting, betere wegmarkering en andere signalisatie. Al deze zaken vervangen vandaag de noden die in het verleden werden ingevuld door verlichting te plaatsen. Tegenwoordig heeft de verlichting in bepaalde omstandigheden als voornaamste troef het verhogen van het comfort (en minder op niveau van veiligheid). Daarnaast geeft de Vlaamse overheid het goede voorbeeld door rechtstreeks een steentje bij te dragen om minder CO² uit te stoten en om minder energie te gaan verbruiken. Een bijkomend aspect is het verminderen van de lichtpollutie. De lichtvisie houdt in dat er niet overal en altijd doorlopende verlichting is op autosnelwegen. In de praktijk heeft dit aanleiding gegeven tot 3 types autosnelwegen op het gebied van doorlopende verlichting:
- Wegen waar de verlichting altijd brandt
- Wegen waar de verlichting in bepaalde omstandigheden brandt
- Wegen waar er geen verlichting meer wordt geïnstalleerd. In de volgende gevallen brandt de verlichting altijd
- De op- en uitritten en de complexen van de autosnelwegen
- De wegvakken waar de complexen elkaar kort opvolgen
- Lokale specifieke situaties die dit noodzakelijk maken
Naast deze locaties blijft er verlichting staan op de wegvakken waar er dagelijks een hoge verkeersdruk is. Op deze locaties brandt de dynamische verlichting uiteraard bij hoge verkeersintensiteiten, maar ook bij calamiteiten, bij wegenwerken en slecht weer. We verlichten nog waar het moet en doen het uit als het kan. Net dat is nog steeds het motto van de lichtvisie.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 10:53

Trefwoorden: