Belgium Road Association

Choose your language

      

Remember my choice

 

Lichtindruk en veiligheidsgevoel verbonden aan openbare verlichting in stad. Experimenteren in het mesopisch domein

Presentatie van BÉNÉDICTE COLLARD (Sibelga) gegeven op het wegencongres van Luik 2013 - thema: Verkeersveiligheid / Uitrusting / Onderhoud; licht en verkeersveiligheid. hoe draagt licht bij tot de veiligheid van onze wegen? wat zijn de voor- en nadelen?

Bij het massale gebruik van witte verlichting in de stad kunnen vraagtekens worden gezet... Is de ervaren toegenomen visuele doeltreffendheid ervan reëel en kan dit bovendien de gestegen exploitatiekosten compenseren? En kan er verder echt overwogen worden om in de rustige uren van de nacht de lichtsterkte voor de voetgangers te verminderen? En tot slot, wordt wit licht werkelijk geaccepteerd door de bewoners die jarenlang gewend zijn aan een omgeving die met hogedruk natriumlampen wordt verlicht? Om dit drieledige vraagstuk te beantwoorden hebben Sibelga en Laborelec een werkelijke testsite in de gemeente Elsene te Brussel opgezet onder leiding van Synergrid. Een geheel van 4 loodrecht op elkaar staande straten wordt uitgerust met dezelfde verlichtingsapparatuur, die op dezelfde lichtmast wordt gemonteerd en een soortgelijk mechanisme heeft. De centrale straat is uitgerust met hogedruk natriumlampen terwijl de 4 andere wegen uitgerust zijn met verschillende witlichtbronnen. Het geheel wordt via radiofrequentie op afstand bestuurd. Meer dan 120 personen hebben deelgenomen aan 6 testavonden met een drieledige doelstelling: - de doeltreffendheid van het wit licht in vergelijking met het geel licht bepalen op het vlak van veiligheidsgevoel en visuele indruk;
- de toegestane dimmingsniveaus vanuit voetgangersoogpunt bepalen;
- de voorkeur van de deelnemers naargelang de kleur van de lichtbronnen bepalen.
De resultaten zijn interessant omdat ze een werkelijke convergentie vertonen tijdens de verschillende testavonden ondanks de ogenschijnlijke willekeurige niveaus die aan de deelnemers werden voorgesteld. Ongeacht of het ging om jonge of oudere deelnemers, mannen of vrouwen, professionals of nietprofessionals, buurtbewoners of niet-buurtbewoners, zijn de resultaten vergelijkbaar. Uiteindelijk vormen ze een belangrijk element om het debat te kunnen uitbreiden tot de relevantie van wit licht in stedelijk gebied en de geraamde rentabiliteit van dimmingssystemen binnen een stad.

        

Gepubliceerd in:

Gepubliceerd op:

11 september 2013

Toegevoegd op:

woensdag, 27 augustus, 2014 - 10:59

Trefwoorden: